Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

I.

Právo na odstoupení od smlouvy

 1. Do 14 dnů máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.
 2. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, jiná než dopravce, převezme zboží. U zboží dodaného po částech se počítá převzetí poslední dodávky.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Plastové součástky s.r.o., se sídlem Na Slatince 3284/1, identifikační číslo: 283 82 595, formou jednostranného právního jednání. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

II.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Vrácením platby Vám nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
 2. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.
Plastové součástky s.r.o.
 • Kaňkova 704/4
 • 108 00 Praha 10, Malešice
 • IČ: 28382595
 • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
 • PONDĚLÍ - PÁTEK
 • 09:00 – 12:00
 • 13:00 – 16:00