Kluzná ložiska - montážní instrukce

SKIFFY ložiska jsou vyráběná ve shodě k DIN h6-H7. To znamená, že průměr díry, do které jsou ložiska montována, je stejný nebo větší než uvedená velikost, a průměr hřídele je stejný nebo menší než uvedený průměr. Po montáži by ložisko mělo pevně sedět v ložiskové základně, zatímco mezi ložiskem a hřídelí by měla být malá vůle. To proto, že hřídel se musí točit v ložisku, ale ložisko se nesmí točit v základně.

Pro dosažení tohoto výsledku jsou využity vlastnosti plastu a ložiska jsou vyráběná mírně větší, než je velikost uvedená v katalogu. Vnější průměr je větší, aby ložisko pevně sedělo v základně (uložení s přesahem). Vnitřní průměr je trochu větší, takže ještě stále bude vůle mezi hřídelí a ložiskem poté, co polyamid absorbuje vodu. Polyamid vždy absorbuje vodu, dokonce i ze vzduchu. To je nezbytné pro správnou pružnost a pevnost, a přitom se mírně zvětšuje objem.

Při montáži je nutná určitá síla pro zatlačení ložiska do základny. Ložisko by mělo pevně sedět v základně. Ložisko je pak celkově stlačené a tím se světlost zmenší. Teprve potom, PO MONTÁŽI, má ložisko správnou velikost. Uložení je s přesahem a vnitřní vůle je 1% z hřídelového průměru.

Tabulka fyzikálních vlastností
materiál 02 42 43 47
PA-66 PA-66 CF PTFE PA-66 GF PTFE PA-66 AF PTFE
skupina 008 / 008-1 / 103 008-2 / 103-1 008-3 / 103-2 008-4 / 103-3
Obecné vlastnosti          
hustota g/cm3 1.14 1.31 1.40 1.23
barva natural / černá černá šedá žlutá

absorpce vlhkosti při 23°C / 50% r.v.

Gew.-% 2.3 2.0 1.9 2.1
max. absorpce vlhkosti Gew.-% 8.5 6.8 6.4 7.5
Mechanické vlastnosti          
modul pružnosti MPa 1500 8000 7000 3500
max. statický povrchový tlak (20°C) MPa 20 100 80 60
pevnost v tahu MPa 60 160 150 90
Tepelné vlastnosti          
relaxační teplota °C 70 90 80 70
max. teplota (dlouhodobá) °C 80 130 120 90
max. teplota (krátkodobá) °C 120 190 180 170
min. teplota °C -40 -40 -40 -40
tepelná vodivost W/m x K 0.24 0.6 0.23 0.24
koeficient tepelné roztažnosti při 23°C K-1 x 10-5 10 12 9 9
Elektrické vlastnosti          
měrný vnitřní odpor Ωcm >1013 >105 >1012 >1013
odolnost povrchu Ω >1013 >104 >1012 >1012
Tribologické vlastnosti          
součinitel tření proti oceli (dynamický) 0.12 - 0.25 0.10 - 0.25 0.08 - 0.20 0.08 - 0.18
max. obvodová rychlost otáčení m/s 0.9 0.9 0.9 1.5
max. měrné zatížení x obvodová rychlost (za sucha) MPa x m/s 0.08 0.35 0.30 0.22

Veškeré informace jsou udávány v dobré víře, ale bez záruky.
1) Výkon plastových ložisek závisí na interakcích mezi zatížením, mazáním, povrchovou drsností, obvodovou rychlostí a teplotou v konkrétních aplikacích.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00