Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti polyvinylchloridu Z-PVC

Chemikálie Vzorec CAS Koncentrace Nebezpečná Hořlavá Teplota Další názvy a poznámky
20 °C 50 °C
Acetofenon C8H8O 000098-86-2   Xn   D D Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetylbenzen
Acetylbenzen C8H8O 000098-86-2   Xn   D D Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetofenon
Acetylén C2H2 000074-86-2 100 % F+ X D D Ethyn
Akrylonitril C3H3N 000107-13-1   F, T X D D Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid
Allylacetát C5H8O2 000591-87-7 100 % F, T X D D  
Allylalkohol C3H6O 000107-18-6 96 % F, T X D D Vinylkarbinol; Propenylalkohol
Allylchlorid C3H5Cl 000107-05-1 100 % F, T+ X D D Chlor-1-propen, 3-; Chlorpropylen, 3-
Amylacetát, normální C7H11O2 000628-63-7   X D D  
Amylalkohol, n- C5H12O 000071-41-0   Xn X C Pentanol, 1-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n-
Amylchlorid C5H11Cl 000543-59-9   F, Xn X D D  
Anhydrid kyseliny octové C4H6O3 000108-24-7 techn. čistá C X D D  
Anilin C6H7N 000062-53-3   T   D D  
Azabenzen C5H5N 000110-86-1   F, Xn X D D Azin; Pyridin
Azin C5H5N 000110-86-1   F, Xn X D D Pyridin; Azabenzen
Benzaldehyd C7H6O 000100-52-7   Xn   D D umělý mandlový olej
Benzenchlorid C6H5Cl 000108-90-7   Xn X D D Chlorbenzen; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid
Benzylchlorid C7H7Cl 000100-44-7 100 % T, Xi   D D  
Bitartarát draselný C4H5KO6 000868-14-4 nasycená Xi   A  
Boritan sodný Na2B4O7 x 10 H2O 001303-96-4 nasycená Xi   A  
Brom Br2 007726-95-6   T+, C   D D  
Bromchlormethan CH2BrCl 000074-97-5 100 % Xn   D D  
Bromid draselný KBr 007758-02-3 jakákoli Xn   A  
Bromovodík HBr 010035-10-6 40 % C   C C  
Bromovodík HBr 010035-10-6 50 % C   C C  
Bromovodík HBr 010035-10-6 zředěná C   C  
Brzdová kapalina   ?   C  
Butan C4H10 000106-97-8 techn. čistá F+ X C  
Butanetriol C4H10O3 100 %   D D  
Butanol C4H10O 000071-36-3 techn. čistá Xn X D D Propylkarbinol; Butylalkohol, normální
Butylacetát, normální C6H12O2 000123-86-4 100 % X D D  
Butylakrylát C7H12O2 000141-32-2 100 % Xi X D D  
Butylalkohol, normální C4H10O 000071-36-3 techn. čistá Xn X D D Propylkarbinol; Butanol
Butylfenol C10H14O 100 % Xi   D D  
Butylkarbinol, n- C5H12O 000071-41-0   Xn X C Amylalkohol, n-; Pentanol, 1-; Pentyl alkohol, n-
Butylstearát C22H44O2 000123-95-5 100 % Xi   A  
Cetylalkohol C16H34O 036653-82-4 100 % Xi   C C Hexadekanol, 1-; Palmitylalkohol
Citrusové džusy vodná   A A  
Cyklohexan C6H12 000110-82-7   F X A  
Cyklohexanol C6H12O 000108-93-0 techn. čistá Xn   D D  
Cyklohexanon C6H10O 000108-94-1 techn. čistá Xn X D D  
Dehet   T   C  
Dekahydronaftalen C10H18 000091-17-8   Xn   C  
Destiláty vína C2H6O 50 % (F) X C Ethylalkohol
Destiláty vína C2H6O 96 % F X C Ethylalkohol
Dextrin (C6H10O5)n x H2O 009004-53-9 vodná   A A  
Diaminoethan C2H8N2 000107-15-3 techn. čistá C, Xn X D D  
Dibutylftalát, n- C16H22O4 000084-74-2   T   D D změkčovadlo
Dibutylsebakát C18H34O4 000109-43-3 techn. čistá   D D změkčovadlo
Diethylethyl C4H10O 000060-29-7 techn. čistá F+, Xn X D D  
Difenylether C12H10O 000101-84-8   Xn, Xi   D D  
Dichlorbenzen, 1,2- C6H4Cl2 000095-50-1   Xn   D D  
Dichlorethan C2H4Cl2   F, T X D D  
Dichlorethylen C2H2Cl2 techn. čistá F+, Xn X D D  
Dichlorfluormethan CHCl2F 000075-43-4 100 % N   D D Freon 21
Dichlorodifluormethan CCl2F2 000075-71-8 techn. čistá N   D D Freon 12
Dichlorodifluormethan CCl2F2 000075-71-8   N   D D Freon 12
Dichroman draselný K2Cr2O7 007778-50-9 nasycená T   A  
Diisopropylether C6H14O 000108-20-3 techn. čistá F X D D  
Dimethylamin C2H7N 000124-40-3 techn. čistá F+, Xn X D D  
Dimethylether C2H6O 000115-10-6 plyn F+ X D D  
Dimethylftalát (DMP) C10H10O4 000131-11-3 100 % (Xn)   D D změkčovadlo
Dinitro ethylenglykol C2H4(NO3)2 000628-96-6 zředěná (E, T+)   D D  
Dioktylftalát (DOP) C24H38O4 000117-81-7 techn. čistá Xn   D D změkčovadlo
Dioxan C4H8O2 000123-91-1   F, Xn X D D  
Droga, viskózní   (Xn, Xi)   A A  
Droždí jakákoli   A  
Dusičnan amonný (NH4)NO3 006484-52-2 nasycená O   A Kyselina dusičná, amonná sůl
Dusičnan draselný KNO3 007757-79-1 50 % O, Xn   A Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl
Dusičnan hlinitý Al(NO3)3 013473-90-0 vodná (O)   A  
Dusičnan hořečnatý Mg(NO3)2 010377-60-3 nasycená O, Xi   A Kyselina dusičná, hořečnatá sůl
Dusičnan měďnatý Cu(NO3)2 003251-23-8 nasycená O, Xn   A  
Dusičnan nikelnatý Ni(NO3)2 013138-45-9 nasycená (O, Xn)   A A  
Dusičnan rtuťnatý Hg(NO3)2 010045-94-0 nasycená (T+)   A  
Dusičnan sodný NaNO3 007631-99-4 nasycená O, Xn   A C chilský ledek
Dusičnan stříbrný AgNO3 007761-88-8   C   A C měsíční žíravina
Dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 010124-37-5 50 % O   A  
Dusičnan zinečnatý Zn(NO3)2 007779-88-6   O, C, Xn   A  
Dusičnan železitý Fe(NO3)3 010421-48-4 nasycená O, Xn   A  
Dusitan sodný NaNO2 007632-00-0 nasycená O, T   A Kyselina dusitá, sodná sůl
Dýmavá kyselina sírová H2SO4 x SO3 008014-95-7 10 % SO3 C+   D D Oleum
Džusy     A A  
Epichlorhydrin C3H5ClO 000106-89-8 100 % F, T X D D  
Ethylacetát C4H8O2 000141-78-6 100 % F X D D  
Ethylakrylát C5H8O2 000140-88-5 100 % F, Xn X D D  
Ethylalkohol C2H6O 50 % (F) X C Destiláty vína
Ethylalkohol C2H6O 96 % F X C Destiláty vína
Ethylalkohol C2H6O 000064-17-5 50 % X C  
Ethylalkohol C2H6O 000064-17-5 96 % F X C  
Ethylbenzen C8H10 000100-41-4   F, Xn X D D  
Ethylenglykol C2H6O2 000107-21-1   Xn   C C  
Ethylenglykol monobutylether C4H14O2 000111-76-2 100 % Xn X D D  
Ethylenglykol monoethylether C4H10O2 000110-80-5 100 % T X D D  
Ethylenglykol monomethylether C3H8O2 000109-86-4 100 % T X D D  
Ethylhexanol, 2- C8H18O 000104-76-7   Xn, Xi   D D  
Ethylchloracetát C4H7ClO2 000105-39-5 techn. čistá T, Xi   C D  
Ethylchlorid C2H5Cl 000075-00-3   F+, Xn X D D Monochlorethan; Chlorethan, 1-
Ethyn C2H2 000074-86-2 100 % F+ X D D Acetylén
Fenol C6H6O 000108-95-2 10 % T   C C  
Fenol C6H6O 000108-95-2 100 % T, C   C  
Fenylethanon, 1- C8H8O 000098-86-2   Xn   D D Acetofenon; Fenylmethylketon; Acetylbenzen
Fenylchlorid C6H5Cl 000108-90-7   Xn X D D Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Chlorbenzen
Fenylmethylketon C8H8O 000098-86-2   Xn   D D Fenylethanon, 1-; Acetofenon; Acetylbenzen
Ferikyanid draselný C6FeK3N6 013746-66-2 jakákoli Xn   A A  
Ferokyanid draselný C6FeK4N6 x 3H2O 014459-95-1 nasycená   A A  
Ferokyanid draselný C6FeK4N6 x 3H2O 014459-95-1 zředěná   A  
Fluorid hlinitý AlF3 007789-18-1 vodná Xi   A C  
Fluorid sodný NaF 007681-49-4 nasycená T   A C  
Fluorovodík HF 007664-39-3 50 % T+, C   B  
Fluorovodík HF 007664-39-3 70 % T+, C   C  
Formamid CH3NO 000075-12-7 techn. čistá T, Xi   D D  
Fosforečnan amonný, mono- (NH4)H2PO4 007722-76-1 jakákoli Xi   A  
Fosforečnan sodný Na3PO4 x 12H2O 010101-89-0 nasycená Xi   A C  
Fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 007758-87-4 vodná   A A  
Fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 007758-87-4     A A  
Fosforečnan zinečnatý Zn3(PO4)2 007779-90-0 nasycená ?   A A  
Freon 12 CCl2F2 000075-71-8 techn. čistá N   D D Dichlorodifluormethan
Freon 12 CCl2F2 000075-71-8   N   D D Dichlorodifluormethan
Freon 21 CHCl2F 000075-43-4 100 % N   D D Dichlorfluormethan
Freon 22 CHClF2 000075-45-6   N, Xn   D D Chlorodifluormethan
Furfurylalkohol C5H6O2 000098-00-0 techn. čistá Xn   D D  
Glukóza C6H12O6 000050-99-7 jakákoli   A A  
Glycerin C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   B C Glycerol; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3-
Glycerol C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   B C Glycerin; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3-
Glycin C2H5NO2 000056-40-6 10 %   A C Glykokol; Kyselina aminooctová
Glykokol C2H5NO2 000056-40-6 10 %   A C Glycin; Kyselina aminooctová
Heptan, normální C7H16 000142-82-5   F, Xn X D D  
Hexadekanol, 1- C16H34O 036653-82-4 100 % Xi   C C Cetylalkohol; Palmitylalkohol
Hexan, n- C6H14 000110-54-3   F, Xn X D D  
Hexanetriol C6H14O3 100 % ?   C C  
Hexylalkohol C6H14O 000111-27-3   Xn   C  
Hořký mandlový olej C7H6O 090320-35-7   Xn   D D hlavně benzaldehyd
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 30 % C+   A C Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 45 % C+   A C Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 nasycená   A  
Hydroxid amonný NH3 + H2O 001336-21-6   C, Xi, N   A C  
Hydroxid barnatý Ba(HO)2 012230-71-6 nasycená Xn   A  
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 30 % C+   A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 50 % C+   A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 koncentrovaná C+   A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid hlinitý Al(HO)3 021645-51-2   Xi   A A  
Hydroxid hořečnatý Mg(HO)2 001309-42-8 nasycená   A A  
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 30 % C+   A C Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 45 % C+   A C Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid vápenatý CaH2O2 001305-62-0 koncentrovaná C   A  
Hyposulfit sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 nasycená Xi   A C Thiosíran sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Chlór Cl2 007782-50-5 97 % T   D D  
Chlór Cl2 007782-50-5 výpary T   D D  
Chlor-1-propen, 3- C3H5Cl 000107-05-1 100 % F, T+ X D D Allylchlorid; Chlorpropylen, 3-
Chloralhydrát C2H3Cl3O2 000302-17-0 techn. čistá T, Xi   D D  
Chloramin T C7H7ClNaNSO2 000127-65-1 zředěná Xi   A  
Chlorbenzen C6H5Cl 000108-90-7   Xn X D D Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid
Chlorethan, 1- C2H5Cl 000075-00-3   F+, Xn X D D Ethylchlorid; Monochlorethan
Chlorethen C2H3Cl 000075-01-4 techn. čistá F+, T X D D Vinylchlorid (VCM); Chlorethylen
Chlorethylen C2H3Cl 000075-01-4 techn. čistá F+, T X D D Chlorethen; Vinylchlorid (VCM)
Chlorid amonný (NH4)Cl 012125-02-9 vodná Xn   A C čpavek
Chlorid barnatý BaCl2 010361-37-2 nasycená T   A  
Chlorid cínatý SnCl2 007772-99-8 nasycená C, Xn   A  
Chlorid draselný KCl 007447-40-7 vodná Xi   A A  
Chlorid fosforečný PCl5 010026-13-8   T+, C   D D  
Chlorid fosforitý PCl3 007719-12-2   T, C   D D  
Chlorid hořečnatý MgCl2 007786-30-3 vodná Xi   A  
Chlorid měďnatý CuCl2 007447-39-4 nasycená Xn   A  
Chlorid nikelnatý NiCl2 007718-54-9 nasycená T   A A  
Chlorid rtuťnatý HgCl2 007487-94-7 vodná T+, C   A  
Chlorid sodný NaCl 007647-14-5 jakákoli   A C  
Chlorid sodný NaCl 007647-14-5 vodná   A A  
Chlorid uhličitý CCl4 000056-23-5   T   D D  
Chlorid vápenatý CaCl2 010043-52-4 alkoholová F, Xi   D D  
Chlorid vápenatý CaCl2 010043-52-4 vodná Xi   A  
Chlorid zinečnatý ZnCl2 007646-85-7 10 % C, Xn   A  
Chlorid železitý FeCl3 007705-08-0 nasycená Xn   A  
Chlorid železnatý FeCl2 007758-94-3 nasycená Xn   A  
Chloristan draselný KClO4 007778-74-7 nasycená O, Xn   C  
Chloritan sodný NaClO2 007758-19-2 zředěná (O, Xn)   D D  
Chlornan draselný KClO 007778-66-7 zředěná (O, C)   A  
Chlornan sodný NaClO 007681-52-9 12,5 % Cl O, C   A Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný
Chlornan sodný NaClO 007681-52-9 zředěná (O, C)   A Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný
Chlornan vápenatý Ca(OCl)2 007778-54-3 nasycená O, C   C bělicí prášek
Chlorodifluormethan CHClF2 000075-45-6   N, Xn   D D Freon 22
Chloroform CHCl3 000067-66-3 100 % Xn   D D  
Chlórová voda Cl2 x H2O 007782-50-5   (T)   C  
Kyselina chlorovodíková HCl 007647-01-0 35 % C   C C Kyselina solná
Kyselina chlorovodíková HCl 007647-01-0 koncentrovaná C   C C Kyselina solná
Chlorpropylen, 3- C3H5Cl 000107-05-1 100 % F, T+ X D D Chlor-1-propen, 3-; Allylchlorid
Chroman draselný K2CrO4 007789-00-6 nasycená T   A  
Isobutyltrimethylmethan C8H18 000540-84-1 techn. čistá F, Xn X D D Isooktan; Trimethylpentan, 2,2,4-
Isooktan C8H18 000540-84-1 techn. čistá F, Xn X D D Trimethylpentan, 2,2,4-; Isobutyltrimethylmethan
Isopropylacetát C5H10O2 000108-21-4   F, Xi X D D  
Isopropylalkohol C3H8O 000067-63-0 techn. čistá F X D D  
Izobutylacetát C6H12O2 000110-19-0   F X D D Methylpropylacetát, 2-; Methylpropyl ethanoát, Beta-
Jedlý olej     C  
Jod, tinktura I2 007553-56-2   Xn (X) D D  
Jodid draselný KI 007681-11-0 nasycená (Xn)   A  
Jodoform CHI3 000075-47-8 100 % Xn   D D Trijodmethan
Kafr C10H16O 000464-48-2 / -49-2   F, Xn X D D  
Kafrový olej 008008-51-3   Xn   D D ze skořicového kafru
Kreosot   (T)   D D  
Kresol (směsi) C7H8O 001319-77-3   T, C   D D  
Křemičitan sodný Na2Si3O7 001344-09-8 jakákoli C, Xn   A D vodní sklo
Křemičitan sodný Na2Si3O7 001344-09-8 nasycená C, Xn   A D vodní sklo
Křída CaCO3 000471-34-1 nasycená   A A Uhličitan vápenatý
Kyanid draselný KCN 000151-50-8 nasycená T+   D D  
Kyanid draselný KCN 000151-50-8 vodná T+   A D  
Kyanid měďný CCuN 000544-92-3 nasycená T   A  
Kyanoethylen C3H3N 000107-13-1   F, T X D D Akrylonitril; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid
Kyanovodík HCN 000074-90-8 techn. čistá F+, T+ X A  
Kyanovodík HCN 000074-90-8 vodná F+, T+ X A  
Kyselina adipová C6H10O4 000124-04-9 nasycená Xi   A C Kyselina hexandiová; Kyselina butandikarboxylová, 1,4-
Kyselina aminooctová C2H5NO2 000056-40-6 10 %   A C Glykokol; Glycin
Kyselina arsenová H3AsO4 022538-92-7 vodná T, N   C  
Kyselina arsenová H3AsO4 022538-92-7   T, N   C  
Kyselina benzoová C7H6O2 000065-85-0 nasycená Xn, Xi   A  
Kyselina boritá H3BO3 010043-35-3 10 % Xi   A  
Kyselina butandikarboxylová, 1,4- C6H10O4 000124-04-9 nasycená Xi   A C Kyselina hexandiová; Kyselina adipová
Kyselina citronová C6H8O7 000077-92-9 10 % Xi   A  
Kyselina citronová C6H8O7 000077-92-9 nasycená Xi   A A  
Kyselina dusičná, amonná sůl (NH4)NO3 006484-52-2 nasycená O   A Dusičnan amonný
Kyselina dusičná, draselná sůl KNO3 007757-79-1 50 % O, Xn   A Ledek; Dusičnan draselný
Kyselina dusičná, hořečnatá sůl Mg(NO3)2 010377-60-3 nasycená O, Xi   A Dusičnan hořečnatý
Kyselina dusitá, sodná sůl NaNO2 007632-00-0 nasycená O, T   A Dusitan sodný
Kyselina fosforečná H3PO4 007664-38-2 85 % C   A A  
Kyselina hexandiová C6H10O4 000124-04-9 nasycená Xi   A C Kyselina adipová; Kyselina butandikarboxylová, 1,4-
Kyselina hlinitá C4H7AlO5 x H2O 000142-03-0 nasycená Xi   A  
Kyselina chloristá HClO4 007601-90-3 20 % Xi   C  
Kyselina chloristá HClO4 007601-90-3 70 % E, O, C+   D D  
Kyselina chloroctová C2H3ClO2 000079-11-8   T, C   D D  
Kyselina chlorečná HClO3 007790-93-4 1 % (C)   A  
Kyselina chlorsulfonová ClHSO3 007790-94-5 techn. čistá C+   D D  
Kyselina chromová CrO3 001333-82-0 20 % O, T, C, N   A Oxid chromitý
Kyselina chromová CrO3 001333-82-0 50 % O, T, C, N   A Oxid chromitý
Kyselina chromová sírová CrO3 + H2SO4 065272-71-1 koncentrovaná O, T, C, N   D D  
Kyselina jantarová C4H6O4 000110-15-6 nasycená Xi   A  
Kyselina maleinová C4H4O4 000110-16-7 nasycená Xn   A  
Kyselina máselná C4H8O2 000107-92-6   C   D D  
Kyselina mléčná C3H6O3 000050-21-5 80 % C   B C Laktol
Kyselina mléčná C3H6O3 000050-21-5 85 % C   B C Laktol
Kyselina močová C5H4N4O3 000069-93-2   Xi   A  
Kyselina mravenčí CH2O2 000064-18-6 100 % C, F+, T X A C Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina methanová; Kyselina aminová; Kyselina formylová
Kyselina nitrochlorovodíková HNO3 + HCl 008007-56-5   C   D D Lučavka královská
Kyselina octová C2H4O2 000064-19-7 5 % Xi   C  
Kyselina octová C2H4O2 000064-19-7 10 % Xi   A  
Kyselina octová C2H4O2 000064-19-7 90 % C+ X D D  
Kyselina palmitová C16H32O2 000057-10-3 techn. čistá Xi   C  
Kyselina pikrová C6H3N3O7 000088-89-1 1 % vodná T   D D  
Kyselina propionová C3H6O2 000079-09-4 50 % C, F X C C  
Kyselina propionová C3H6O2 000079-09-4   C, F+ X D D  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 38 % C   C D  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 40 % C+   A C  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 80 % C+   A C  
Kyselina siřičitá, disodná sůl Na2SO3 007757-83-7 nasycená Xn   A C Siřičitan sodný
Kyselina stearová C18H36O2 000057-11-4 krystalová Xi   A A  
Kyselina šťavelová C2H2O4 x 2H2O 000144-62-7   Xn   A A Kyselina ethandiová
Kyselina trichloroctová (TCA) C2HCl3O2 000076-03-9   C+   D D  
Kyselina vinná C4H6O6 000087-69-4   Xi   A C  
Kysličník sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 nasycená Xi   A C Hyposulfit sodný; Thiosíran sodný; ustalovač
Kyslík O2 007782-44-7 techn. čistá O   A  
Laktol C3H6O3 000050-21-5 80 % C   B C Kyselina mléčná
Laktol C3H6O3 000050-21-5 85 % C   B C Kyselina mléčná
Laktóza C12H22O11 000063-42-3 vodná   A A  
Lanolin 008006-54-0 techn. čistá   C C  
Ledek KNO3 007757-79-1 50 % O, Xn   A Dusičnan draselný; Kyselina dusičná, draselná sůl
Ligroin 008032-32-4   (Xn)   D D Petrolether
Lněný olej 008001-26-1 techn. čistá   A  
Louh sodný NaOH 001310-73-2 30 % C+   A C Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Louh sodný NaOH 001310-73-2 45 % C+   A C Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Lučavka královská HNO3 + HCl 008007-56-5   C   D D Kyselina nitrochlorovodíková
Lůj techn. čistá   A  
Mazací oleje   ?   A C  
Methylacetát C3H6O2 000079-20-9 techn. čistá F X D D  
Methylalkohol CH4O 000067-56-1   F, T X C C  
Methylamin CH5N 000074-89-5 32 % F+, C X D D  
Methylbenzen C7H8 000108-88-3   F, Xn X D D  
Methylbromid CH3Br 000074-83-9 techn. čistá T   D D  
Methylenchlorid CH2Cl2 000075-09-2   Xn   D D  
Methylethylketon (MEK) C4H8O 000078-93-3   F X D D  
Methylchlorid CH3Cl 000074-87-3 techn. čistá F+, T X D D  
Methylisobutylketon C6H12O 000108-10-1   F X D D  
Methylmethakrylát C5H8O2 000080-62-6 100 % F, Xi X D D  
Methylpropyl ethanoát, Beta- C6H12O2 000110-19-0   F X D D Methylpropylacetát, 2-; Izobutylacetát
Methylpropylacetát, 2- C6H12O2 000110-19-0   F X D D Izobutylacetát; Methylpropyl ethanoát, Beta-
Mléko     A A  
Moč     A  
Močovina CH4N2O 000057-13-6   Xi   C C  
Monochlorbenzen (MCB) C6H5Cl 000108-90-7   Xn X D D Benzenchlorid; Chlorbenzen; Fenylchlorid
Monochlorethan C2H5Cl 000075-00-3   F+, Xn X D D Ethylchlorid; Chlorethan, 1-
Morfolin C4H9NO 000110-91-8 techn. čistá C, Xn X D D  
Mořská voda     A C  
Motorová nafta 068334-30-5 100 % (Xn)   C C  
Nafta pro vytápění   Xn   C C  
Naftalen C10H8 000091-20-3 100 % F, Xn X D D  
Nitrobenzene C6H5NO2 000098-95-3   T   D D  
Nitroglycerin C3H5(NO3)3 000055-63-0 zředěná (E, T+)   D D  
Nitrotoluen C7H7NO2 001321-12-6 techn. čistá T   D D  
Ocet   (Xi)   C  
Octan draselný C2H3KO2 000127-08-2 vodná Xi   A  
Octan olovnatý C4H6PbO4 000301-04-2 vodná T, N   A  
Octan sodný C2H3NaO2 000127-09-3 jakákoli   C Sodná sůl kyseliny octové
Oktan C8H18 000111-65-9   F, Xn X C C  
Oleje a tuky, rostlinné     C C  
Oleum H2SO4 x SO3 008014-95-7 10 % SO3 C+   D D Dýmavá kyselina sírová
Oxid hlinitý, alfa- Al2O3 001344-28-1 pevná   A A  
Oxid křemičitý SiO2 007631-86-9 jakákoli   A A  
Oxid uhličitý CO2 000124-38-9 nasycená ?   A  
Oxid vápenatý CaO 001305-78-8 prášková C   A  
Oxid zinečnatý ZnO 001314-13-2 pevná Xn, Xi   A A  
Oxychlorid fosforečný PCl3O 010025-87-3 100 % T, C   D D  
Oxychlorid fosforečný PCl3O 010025-87-3   T, C   D D  
Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný NaClO 007681-52-9 12,5 % Cl O, C   A Chlornan sodný
Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný NaClO 007681-52-9 zředěná (O, C)   A Chlornan sodný
Palmitylalkohol C16H34O 036653-82-4 100 % Xi   C C Hexadekanol, 1-; Cetylalkohol
Parafíny CnH2n+2 100 % ?   A  
Parfémy   ?   C  
Pektin 009000-69-5 vodná   A A  
Pektin 009000-69-5     A A  
Pentanol, 1- C5H12O 000071-41-0   Xn X C Amylalkohol, n-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n-
Pentyl alkohol, n- C5H12O 000071-41-0   Xn X C Amylalkohol, n-; Butylkarbinol, n-; Pentanol, 1-
Perboritan sodný NaBO2(HO)2 x 3H2O 013517-20-9 nasycená (O, Xn)   C  
Perchlorethylen C2Cl4 000127-18-4   Xn   D D Tetrachlorethylen; Tetrachlorethen
Persíran draselný K2(SO4)2 007727-21-1 jakákoli O, Xn   A  
Petrolej techn. čistá Xn, N X C  
Petrolether 008032-32-4   (Xn)   D D Nafta
Pivo     A  
Propan C3H8 000074-98-6 tekutá F+ X C  
Propanetriol, 1,2,3- C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   B C Glycerin; Glycerol; Trihydroxypropan, 1,2,3-
Propargylalkohol C3H4O 000107-19-7 7 % Xn   A  
Propenenitril, 2- C3H3N 000107-13-1   F, T X D D Kyanoethylen; Akrylonitril; Vinylkyanid
Propenylalkohol C3H6O 000107-18-6 96 % F, T X D D Vinylkarbinol; Allylalkohol
Propylalkohol C3H8O 000071-23-8   F X C C  
Propylen C3H6 000115-07-1   F+ X D D  
Propylkarbinol C4H10O 000071-36-3 techn. čistá Xn X D D Butylalkohol, normální; Butanol
Pyridin C5H5N 000110-86-1   F, Xn X D D Azin; Azabenzen
Ricinový olej 008001-79-4 100 % Xi   C  
Ropa 100 % (N)   C  
Ropný ether 008032-32-4 techn. čistá (F, Xn) X C C  
Roztok formaldehydu CH2O 000050-00-0 10 % Xn   C C  
Roztok formaldehydu CH2O 000050-00-0 40 % T   C C  
Rtuť Hg 007439-97-6 čistá T   C  
Síra S8 007704-34-9 techn. čistá Xi   C D sirný květ
Síran amonný (NH4)2SO4 007783-20-2 nasycená Xn   A  
Síran hlinitý Al2(SO4)3 010043-01-3 10 % ?   A A  
Síran hlinitý draselný KAl(SO4)2 x 12H2O 010043-67-1 nasycená Xi   A C  
Síran hlinitý draselný KAl(SO4)2 x 12H2O 010043-67-1 zředěná Xi   A C  
Síran hořečnatý MgSO4 007487-88-9 jakákoli   A  
Síran měďnatý CuSO4 x 5H2O 007758-99-8 vodná Xn   A modrá skalice
Síran nikelnatý NiSO4 007786-81-4 nasycená Xn   A C  
Síran sodný Na2SO4 007757-82-6 nasycená   A C  
Síran sodný Na2SO4 007757-82-6 vodná   A C  
Síran vápenatý CaSO4 007778-18-9 nasycená   A A  
Síran zinečnatý ZnSO4 007733-02-0 10 %   A  
Síran železnatý FeSO4 007720-78-7 nasycená (Xn)   A  
Sirouhlík CS2 000075-15-0   F+, T X D D  
Sirovodík H2S 007783-06-4 nasycená F+, T+ X C C  
Siřičitan sodný Na2SO3 007757-83-7 nasycená Xn   A C Kyselina siřičitá, disodná sůl
Slaná voda, mořská voda     A C  
Sodná sůl kyseliny octové C2H3NaO2 000127-09-3 jakákoli   C Octan sodný
Stearát zinečnatý C36H70ZnO4 000557-05-1   Xi   A A  
Styren C8H8 000100-42-5 100 % Xn, Xi X D D  
Subacetát hlinitý C4H7AlO5 000142-03-0 vodná Xn   A C  
Sulfid amonný (NH4)2S 012135-76-1 jakákoli T, C X A Sulfid diamonný
Sulfid barnatý BaS 021109-95-5 nasycená (T)   A  
Sulfid diamonný (NH4)2S 012135-76-1 jakákoli T, C X A Sulfid amonný
Sulfid draselný K2S 001312-73-8 zředěná (C)   A  
Sulfid sodný Na2S 001313-82-2 nasycená C   A C  
Sulfurylchlorid Cl2SO2 007791-25-5 techn. čistá C   D D  
Šťáva z cukrové řepy     A  
Terpentýnový olej 008006-64-2   Xn X D D  
Tetrabromethan (TBE) C2H2Br4 100 % T+   D D  
Tetrahydrofuran (THF) C4H8O 000109-99-9   F, Xi X D D  
Tetrahydronaftalen C10H12 000119-64-2 techn. čistá Xi   D D  
Tetrachlorethan C2H2Cl4 techn. čistá T+   D D  
Tetrachlorethen C2Cl4 000127-18-4   Xn   D D Perchlorethylen; Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen C2Cl4 000127-18-4   Xn   D D Perchlorethylen; Tetrachlorethen
Thionylchlorid Cl2SO 007719-09-7 techn. čistá C   D D  
Thiosíran sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 nasycená Xi   A C Hyposulfit sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Tributylfosfát (TBP) C12H27PO4 000126-73-8 techn. čistá Xn   D D  
Triethanolamin (TEA) C6H15NO3 000102-71-6 techn. čistá Xi   D D  
Trihydroxypropan, 1,2,3- C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   B C Glycerin; Propanetriol, 1,2,3-; Glycerol
Trichloracetaldehyd C2HCl3O 000075-87-6 100 % T, Xi   D D  
Trichlorbenzen C6H3Cl3 100 % (Xn)   D D  
Trichlorethan C2H3Cl3   Xn   D D  
Trichlorethylen (TRI) C2HCl3 000079-01-6 100 % Xn   D D  
Trichlortrifluoroethan C2Cl3F3 100 % ?   D D Freon 113
Trijodmethan CHI3 000075-47-8 100 % Xn   D D Jodoform
Trikrezylfosfát (TCF) C21H21PO4 techn. čistá T, Xn, N   D D  
Trimethylpentan, 2,2,4- C8H18 000540-84-1 techn. čistá F, Xn X D D Isooktan; Isobutyltrimethylmethan
Uhelný plyn, bez benzenu   F+, T X A  
Uhličitan amonný (NH4)2CO3 010361-29-2 50 % Xn   A  
Uhličitan barnatý BaCO3 000513-77-9 nasycená Xn   A  
Uhličitan draselný K2CO3 000584-08-7 nasycená Xn   A A  
Uhličitan hořečnatý MgCO3 000546-93-0 nasycená   A A  
Uhličitan sodný Na2CO3 000497-19-8 nasycená Xi   A  
Uhličitan vápenatý CaCO3 000471-34-1 nasycená   A A Křída
Uhličitan zinečnatý ZnCO3 003486-35-9 nasycená ?   A A  
Ustalovač pro fotografie   ?   A  
Vazelínový olej 008012-95-1 100 % ?   C parafinový olej
Vazelínový olej 008012-95-1   ?   A parafinový olej
Vína     A A  
Vinylacetát C4H6O2 000108-05-4 techn. čistá F X D D  
Vinylchlorid (VCM) C2H3Cl 000075-01-4 techn. čistá F+, T X D D Chlorethen; Chlorethylen
Vinylidenchlorid C2H2Cl2 000075-35-4   F+, Xn X D D  
Vinylkarbinol C3H6O 000107-18-6 96 % F, T X D D Allylalkohol; Propenylalkohol
Vinylkyanid C3H3N 000107-13-1   F, T X D D Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Akrylonitril
Voda H2O 007732-18-5     A C  
Voda, destilovaná H2O 007732-18-5     A C  
Vodík H2 001333-74-0 techn. čistá F+ X A A  
Voskový alkohol techn. čistá (—)   C D  
Výfukové plyny obsahující oxid uhličitý malá ?   (A)  
Vyvíjecí kapaliny   ?   A  
Vývojky pro fotografie   ?   A  
Xylen C8H10 001330-20-7   (F), Xn X D D  
Želatina 009000-70-8 jakákoli   A  

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný
B prakticky odolný
C částečně odolný
D neodolný
() očekávaná hodnota

Nebezpečnost:

E výbušná
O oxidující
F vysoce hořlavá
F+ extrémně hořlavá
T toxická
T+ velmi toxická
C žíravá
Xn zdraví škodlivá
Xi dráždivá
N nebezpečná pro životní prostředí

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

©2021 Bürkle GmbH

Zdrojem údajů jsou informace zveřejněné společností Bürkle GmbH, Rheinauen 5, D-79415 Bad Bellingen. Tato doložka o autorských právech nesmí být odstraněna. Originální tabulka dostupná na www.buerkle.de/en/downloads může být volně předávána a kopírována za předpokladu, že budou zachovány informace o vydavateli.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00