Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti silikonové pryže

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   A
Acetamid   B
Acetátové rozpouštědlo   C
Aceton   D
Acetylén   B
Acetylchlorid suchá C
Akrylonitril   D
Amoniak bezvodá C
Amyl acetát   D
Amylalkohol   D
Amylchlorid   D
Anhydrid kyseliny octové   C
Anilin   B
Anilin hydrochlorid   D
Anilinový olej   D
Arašídový olej   A
Aromatické uhlovodíky   D
Asfalt   D
Benzaldehyd   D
Benzen   D
Benzín, bezolovnatý   D
Benzol   D
Benzonitril   A*22
Benzylchlorid   D
Bisulfid vápenatý   C
Boritan sodný   A
Boritan sodný   B
Borovicový olej   D
Brom   D
Bromid draselný   A*22
Butadien   D
Butan   D
Butanol   B
Butyl ftalát   A*22
Butylacetát   D
Butylalkohol   B
Butylamin   B*22
Butylen   D
Butylether   D
Calgon   A
Cider   B*22
Cínové soli   B
Cukr kapalná A
Cyklohexan   D
Cyklohexanon   D
Čistící prostředky   A
Diacetonový alkohol   D
Diacetonový alkohol   D
Diethylamin   B
Diethylenglykol   B*22
Diethylether   D
Difenyl   D
Difenyloxid   C
Dichlorbenzen   D
Dichroman draselný   A
Dimethylanilin   D
Dimetylformamid   C
Dusičnan amonný   C
Dusičnan barnatý   B
Dusičnan draselný   A
Dusičnan hlinitý   B*22
Dusičnan olovnatý   B*22
Dusičnan sodný   D
Dusičnan stříbrný   A
Dusičnan vápenatý   B*22
Dusičnan železitý   C
Ethan   D
Ethanol   B
Ethanolamin   B
Ether   D
Ethylacetát   B
Ethylalkohol   B
Ethylbenzoát   D
Ethylen diamin   A
Ethylen dichlorid   D
Ethylenbromid   D
Ethylenglykol   A
Ethylenchlorhydrin   C
Ethylenchlorid   D
Ethylenoxid   D
Ethylether   D
Ethylchlorid   D
Fenol 10 % D
Fluor   D
Fluorid hlinitý   B
Formaldehyd 100 % B
Fosforečnan sodný   A
Freon 11   D
Freon 113   D
Freon 12   D
Freon 22   D
Freon TF   D
Furanová pryskyřice   D
Furfural   D
Glukóza   A
Glycerin   A
Grepový džus   A
Heptan   D
Hexafluorid síry   B
Hexan   D
Hexylalkohol   B
Hydraulický olej, syntetický   B
Hydrazin   B
Hydrogensíran sodný   A
Hydrogensíran vápenatý   C
Hydrogensiřičitan sodný   A
Hydrogensiřičitan vápenatý   A
Hydrogenuhličitan draselný   A*22
Hydrogenuhličitan sodný   A
Hydrosiřičitan sodný   C
Hydroxid amonný   A
Hydroxid barnatý   A
Hydroxid draselný   C
Hydroxid hořečnatý   A
Hydroxid sodný 20 % A*48
Hydroxid sodný 50 % A*22
Hydroxid sodný 80 % A*22
Hydroxid sodný   A*22
Hydroxid vápenatý   A
Chlór bezvodá D
Chlór suchá D
Chlorbenzen   D
Chlorbrommethan   D
Chlorečnan draselný   B
Chlorečnan sodný   C
Chlorid amonný   C
Chlorid barnatý   A
Chlorid cínatý   B
Chlorid cíničitý   B
Chlorid draselný   A
Chlorid hlinitý 20 % B
Chlorid hlinitý   B
Chlorid hořečnatý   A
Chlorid lithný   A*22
Chlorid měďnatý   A*22
Chlorid nikelnatý   A
Chlorid sírový   C
Chlorid sodný   A
Chlorid uhličitý mokrá D
Chlorid uhličitý suchá D
Chlorid uhličitý   D
Chlorid vápenatý   A
Chlorid zinečnatý   B
Chlorid železitý   B
Chlornan sodný <20 % B
Chlornan sodný 100 % B
Chlornan vápenatý   B
Chloroform   D
Chlórová voda   D
Isooktan   D
Isopropylacetát   D
Isopropylalkohol   A
Isopropylether   D
Izobutylalkohol   A
Kalafuny   A
Káva   A
Kokosový olej   A
Kreosotový olej   D
Kresoly   D
Křemičitan sodný   A
Kukuřičný olej   A
Kyanid měďnatý   A
Kyanid rtuťnatý   A
Kyanid sodný   A
Kyselina arsenová   A
Kyselina benzensulfonová   D
Kyselina benzoová   B
Kyselina boritá   A
Kyselina bromovodíková 20 % D
Kyselina bromovodíková 100 % D
Kyselina citronová   A
Kyselina dusičná 5 % C
Kyselina dusičná 10 % C
Kyselina dusičná 20 % D
Kyselina dusičná 50 % D
Kyselina dusičná koncentrovaná D
Kyselina fluorovodíková 20 % D
Kyselina fluorovodíková 50 % D
Kyselina fluorovodíková 75 % D
Kyselina fluorovodíková 100 % D
Kyselina fosforečná <40 % C
Kyselina fosforečná >40 % D
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina fosforečná surová D
Kyselina ftalová   B*22
Kyselina gallová   D
Kyselina glykolová   A
Kyselina hexafluorokřemičitá 20 % D
Kyselina hexafluorokřemičitá 100 % D
Kyselina chloristá   D
Kyselina chloroctová   D
Kyselina chlorovodíková 20 % D
Kyselina chlorovodíková 37 % B
Kyselina chlorovodíková 100 % D
Kyselina chlorsulfonová   D
Kyselina chromová 5 % C
Kyselina chromová 10 % C
Kyselina chromová 30 % C
Kyselina chromová 50 % C
Kyselina jablečná   B
Kyselina karbolová   D
Kyselina kresylová   D
Kyselina kyanová   A*22
Kyselina kyanovodíková   C
Kyselina linolová   B*22
Kyselina máselná   D
Kyselina měďnatá   A*22
Kyselina mléčná   A
Kyselina mravenčí   B
Kyselina octová 20 % B
Kyselina octová 80 % B
Kyselina octová ledová B
Kyselina octová   C
Kyselina olejová   D
Kyselina palmitová   D
Kyselina pikrová   D
Kyselina sírová <10 % C
Kyselina sírová 10-75 % D
Kyselina sírová 75-95 % D
Kyselina sírová >95 %, horká D
Kyselina sírová >95 %, studená D
Kyselina siřičitá   D
Kyselina stearová   B
Kyselina šťavelová studená B
Kyselina taninová   B
Kyselina trichloroctová   D
Kyselina uhličitá   A
Kyselina vinná   A
Latex   A
Ligroin   D
Lněný olej   A
Lučavka královská   D
Máslo   B
Mastné kyseliny   C
Med   A
Melamin   C
Metafosforečnan sodný   A
Methan   D
Methanol   A
Methoxyethanol   D
Methylacetát   D
Methylakrylát   D
Methylalkohol 10 % A
Methylalkohol   A
Methylbutylketon   D
Methylethylketon   D
Methylethylketonperoxid   B
Methylchlorid   D
Methylisobutylketon   D
Methylisopropylketon   C
Methylmethakrylát   C
Minerální olej   C
Minerální prameny   D
Mléko   A
Močovina   B
Monoethanolamin   B
Mořská voda   A*22
Motorová nafta   D
Mýdlové roztoky   A
Nafta   D
Naftalen   D
Nitrobenzene   D
Nitromethan   D
Ocet   A
Octan olovnatý   A
Octan sodný   D
Oktylalkohol   B
Olej z bavlníkových semen   A
Olej z tresčích jater   B
Oleum 25 % D
Oleum 100 % D
Olivový olej   D
Oxid sírový suchá B
Oxid sírový   B
Oxid siřičitý suchá B
Oxid siřičitý   B
Oxid uhelnatý   A*48
Oxid uhličitý mokrá B
Oxid uhličitý suchá B
Oxid vápenatý   A
Ozón   A
Pentan   D
Perboritan sodný   B
Perchlorethylen   D
Peroxid sodný   D
Peroxid vodíku 10 % A
Peroxid vodíku 30 % B
Peroxid vodíku 50 % B
Peroxid vodíku 100 % B
Persíran amonný   D
Petrolej   D
Pivo   A
Podmáslí   A
Polyfosforečnan sodný   D
Pomerančový olej   D
Propan zkapalněná D
Propylalkohol   A
Propylen   D
Propylenglykol   A
Pyridin   D
Ricinový olej   A
Ropa   D
Roztoky kyanidu draselného   A
Rum   A
Řepkový olej   D
Řepný cukr kapalná A
Sádlo   B
Silikon   C
Silikonový olej   C
Síran amonný   A
Síran barnatý   A
Síran draselný   A
Síran hlinitý   A
Síran hlinitý draselný 10 % A
Síran hlinitý draselný 100 % A
Síran hořečnatý   A
Síran manganatý   A*22
Síran měďnatý 5 % A
Síran měďnatý >5 % A
Síran nikelnatý   A
Síran sodný   A
Síran zinečnatý   A
Síran železitý   B
Sirovodík suchá C
Sirovodík vodná C
Siřičitan sodný   A
Směs vody a glykolu   C
Sojový olej   A
Solný roztok nasycená A*22
Stoddardovo rozpouštědlo   D
Styren   D
Sulfamát olovnatý   B
Sulfid barnatý   A
Sulfid draselný   A
Sulfid sodný   A
Terpentýn   D
Tetraboritan sodný   A
Tetrahydrofuran   D
Tetrachlorethan   D
Tetrachlorethylen   D
Toluen   D
Topné oleje   D
Topný olej   C
Transformátorový olej   B
Trichlorethan   D
Trichlorethylen   D
Trikrezylfosfát   C
Třtinová šťáva   A
Tuk   D
Turbínový olej   D
Uhličitan amonný   C
Uhličitan sodný   A
Uhličitan vápenatý   A
Vazelína   D
Vinylacetát   D
Voda, čerstvá   B
Voda, destilovaná   C
Voda, kyselá, důlní   B
Voda, slaná   B
Vodíkový plyn   C
Vývojky pro fotografie   B
Whisky   A
Xylen   D
Zeleninová šťáva   B
Zemní plyn   A
Želatina   A

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00