Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti polyuretanu PUR

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   D
Acetamid   D
Acetátové rozpouštědlo   D
Aceton   D
Acetylbromid   D
Acetylén   B
Acetylchlorid suchá D
Akrylonitril   D
Amoniak 10 % D
Amoniak bezvodá D
Amoniak kapalná D
Amyl acetát   D
Amylalkohol   D
Amylchlorid   C
Anhydrid kyseliny ftalové   A
Anhydrid kyseliny octové   D
Anilin   D
Anilin hydrochlorid   D
Anilinový olej   D
Arašídový olej   B
Aromatické uhlovodíky   D
Asfalt   B
Benzaldehyd   D
Benzen   D
Benzol   D
Benzylalkohol   D
Benzylchlorid   D
Bisulfid uhličitý   D
Bisulfid vápenatý   C
Boritan sodný   B
Boritan sodný   B
Borovicový olej   A
Brom   D
Bromid draselný   D
Butadien   D
Butan   D
Butanol   D
Butyl ftalát   D
Butylacetát   D
Butylalkohol   D
Butylamin   D
Butylen   C
Calgon   D
Cider   D
Cínové soli   B
Cukr kapalná D
Cyklohexan   B
Cyklohexanon   D
Čistící prostředky   B
Diacetonový alkohol   D
Diacetonový alkohol   D
Diethylamin   C
Diethylenglykol   D
Diethylether   A
Difenyl   D
Difenyloxid   D
Dichlorbenzen   D
Dichlorethan   D
Dichroman draselný   B
Dimethylanilin   D
Dimetylformamid   D
Dusičnan amonný   D
Dusičnan barnatý   B
Dusičnan draselný   A
Dusičnan hlinitý   C
Dusičnan hořečnatý   B
Dusičnan měďnatý   B
Dusičnan olovnatý   D
Dusičnan sodný   B
Dusičnan stříbrný   A
Dusičnan vápenatý   D
Dusičnan železitý   A
Ethan   C
Ethanol   D
Ethanolamin   C
Ether   D
Ethylacetát   D
Ethylalkohol   D
Ethylbenzoát   D
Ethylen diamin   D
Ethylen dichlorid   D
Ethylenbromid   D
Ethylenglykol   B
Ethylenchlorhydrin   D
Ethylenchlorid   D
Ethylenoxid   D
Ethylether   D
Ethylchlorid   C
Ethylsulfát   D
Ferokyanid draselný   B
Ferokyanid sodný   B
Fluor   D
Fluorid hlinitý   C
Fluorid sodný   B
Formaldehyd 40 % C
Formaldehyd 100 % D
Fosforečnan sodný   B
Freon 11   D
Freon 113   B
Freon 12   A
Freon 22   D
Freon TF   B
Furanová pryskyřice   D
Furfural   D
Glukóza   D
Glycerin   D
Grepový džus   D
Hexafluorid síry   B
Hexan   B
Hexylalkohol   D
Hořčice   B
Hydrazin   D
Hydrogensíran sodný   A
Hydrogensíran vápenatý   A
Hydrogensiřičitan sodný   A
Hydrogensiřičitan vápenatý   A
Hydrogenuhličitan draselný   D
Hydrogenuhličitan sodný   A
Hydrosiřičitan sodný   B
Hydroxid amonný   D
Hydroxid barnatý   D
Hydroxid draselný   D
Hydroxid hlinitý   B
Hydroxid hořečnatý   D
Hydroxid lithný   D
Hydroxid sodný 20 % B
Hydroxid sodný 50 % B
Hydroxid sodný 80 % B
Hydroxid sodný   B
Hydroxid vápenatý   D
Chlór suchá D
Chlorbenzen   D
Chlorbrommethan   D
Chlorečnan draselný   A
Chlorečnan sodný   B
Chloričnan vápenatý   B
Chlorid amonný   B
Chlorid barnatý   A
Chlorid cínatý   C
Chlorid cíničitý   B
Chlorid draselný   A
Chlorid hlinitý 20 % A
Chlorid hlinitý   B
Chlorid hořečnatý   A
Chlorid lithný   D
Chlorid měďnatý   B
Chlorid nikelnatý   D
Chlorid rtuťnatý zředěná A
Chlorid sírový   C
Chlorid sodný   A
Chlorid uhličitý mokrá D
Chlorid uhličitý suchá D
Chlorid uhličitý   D
Chlorid vápenatý   A
Chlorid zinečnatý   B
Chlorid železitý   A
Chlorid železnatý   B
Chlornan draselný   B
Chlornan sodný <20 % D
Chlornan sodný 100 % D
Chlornan vápenatý   D
Chloroform   D
Chroman draselný   B
Chromové soli   B
Inhibitory rzi   A
Inkoust   A
Isooktan   B
Isopropylacetát   D
Isopropylalkohol   D
Isopropylether   B
Izobutylalkohol   D
Jód   D
Kalafuny   D
Káva   D
Ketony   D
Kokosový olej   C
Kreosotový olej   D
Kresoly   D
Křemičitan sodný   B
Kukuřičný olej   A
Kyanid měďnatý   A
Kyanid sodný   B
Kyselina adipová   A
Kyselina arsenová   C
Kyselina benzensulfonová   D
Kyselina benzoová   D
Kyselina boritá   A
Kyselina bromovodíková 100 % D
Kyselina citronová   A
Kyselina dusičná 5 % D
Kyselina dusičná 10 % D
Kyselina dusičná 20 % D
Kyselina dusičná 50 % D
Kyselina dusičná koncentrovaná D
Kyselina fluoboritá   D
Kyselina fluorovodíková 20 % D
Kyselina fluorovodíková 50 % D
Kyselina fluorovodíková 75 % D
Kyselina fluorovodíková 100 % D
Kyselina fosforečná <40 % D
Kyselina fosforečná >40 % D
Kyselina fosforečná roztavená D
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina gallová   D
Kyselina glykolová   D
Kyselina hexafluorokřemičitá 20 % D
Kyselina hexafluorokřemičitá 100 % D
Kyselina hexafluorokřemičitá   D
Kyselina hydroxyoctová 70 % D
Kyselina chloristá   D
Kyselina chloroctová   D
Kyselina chlorovodíková 20 % B
Kyselina chlorovodíková 37 % D
Kyselina chlorovodíková 100 % D
Kyselina chlorsulfonová   D
Kyselina chromová 5 % D
Kyselina chromová 10 % D
Kyselina chromová 30 % D
Kyselina chromová 50 % D
Kyselina karbolová   D
Kyselina kresylová   D
Kyselina kyanová   D
Kyselina kyanovodíková   D
Kyselina maleinová   D
Kyselina máselná   D
Kyselina mléčná   B
Kyselina močová   D
Kyselina monochloroctová   D
Kyselina mravenčí   D
Kyselina octová 20 % D
Kyselina octová 80 % D
Kyselina octová ledová D
Kyselina octová   D
Kyselina olejová   B
Kyselina palmitová   A
Kyselina pikrová   B
Kyselina pyrogalová   D
Kyselina sírová <10 % D
Kyselina sírová 10-75 % D
Kyselina sírová 75-95 % D
Kyselina sírová >95 %, horká D
Kyselina sírová >95 %, studená D
Kyselina siřičitá   D
Kyselina stearová   A
Kyselina šťavelová studená D
Kyselina taninová   A
Kyselina trichloroctová   D
Kyselina uhličitá   A
Kyselina vinná   A
Latex   D
Ligroin   C
Limetka   B
Lněný olej   B
Lučavka královská   D
Lůj   A
Majonéza   D
Manganistan draselný   B
Máslo   D
Mastné kyseliny   B
Melamin   D
Melasa   B
Metafosforečnan sodný   B
Metasilikát sodný   B
Methan   C
Methanol   D
Methoxyethanol   D
Methylacetát   D
Methylakrylát   D
Methylalkohol 10 % D
Methylalkohol   D
Methylbromid   D
Methylbutylketon   D
Methylenchlorid   D
Methylethylketon   D
Methylethylketonperoxid   D
Methylchlorid   D
Methylisobutylketon   D
Methylisopropylketon   D
Methylmethakrylát   D
Minerální olej   A
Minerální prameny   B
Mléko   D
Močovina   B
Monoethanolamin   D
Mořská voda   D
Motorová nafta   C
Motorový olej   B
Mýdlové roztoky   A
Nafta   C
Naftalen   B
Nitrobenzene   D
Nitromethan   D
Ocet   D
Octan amonný   D
Octan olovnatý   D
Octan sodný   D
Oktylalkohol   D
Olej z bavlníkových semen   A
Olej z tresčích jater   A
Oleum 25 % D
Oleum 100 % D
Olivový olej   A
Ovocný džus   A
Oxid dusný   B
Oxid sírový suchá B
Oxid sírový   D
Oxid siřičitý suchá C
Oxid siřičitý   D
Oxid uhelnatý   A
Oxid uhličitý mokrá D
Oxid uhličitý suchá A
Oxid vápenatý   B
Ozón   A
Palmový olej   A
Parafín   A
Pentan   D
Perboritan sodný   B
Perchlorethylen   D
Peroxid sodný   D
Peroxid vodíku 10 % B
Peroxid vodíku 30 % B
Peroxid vodíku 50 % D
Peroxid vodíku 100 % D
Persíran amonný   D
Petrolej   B
Pivo   D
Podmáslí   A
Propan zkapalněná C
Propylalkohol   D
Propylen   D
Propylenglykol   B
Pyridin   D
Rajčatový džus   A
Ricinový olej   A
Ropa   B
Roztoky kyanidu draselného   A
Rtuť   A
Rum   D
Řepkový olej   B
Sádlo   C
Silikon   A
Silikonový olej   A
Síran amonný   A
Síran barnatý   A
Síran draselný   A
Síran hlinitý   B
Síran hořečnatý   D
Síran manganatý   A
Síran nikelnatý   C
Síran sodný   A
Síran vápenatý   B
Síran zinečnatý   B
Síran železitý   B
Síran železnatý   A
Sirouhlík   D
Sirovodík suchá A
Sirovodík vodná D
Siřičitan sodný   A
Směs vody a glykolu   D
Sojový olej   B
Soli arsenu   B
Solný roztok nasycená D
Stoddardovo rozpouštědlo   B
Styren   D
Sulfid barnatý   A
Sulfid draselný   A
Sulfid sodný   A
Sycená voda   B
Škrob   A
Terpentýn   D
Tetraboritan sodný   B
Tetrahydrofuran   D
Tetrachlorethan   D
Tetrachlorethylen   D
Toluen   D
Topné oleje   D
Topný olej   D
Transformátorový olej   A
Triethylamin   D
Trichlorethan   D
Trichlorethylen   D
Trichlorid antimonitý   B
Trichlorpropan   A
Trikrezylfosfát   D
Třtinová šťáva   A
Tuk   A
Turbínový olej   D
Uhličitan amonný   A
Uhličitan barnatý   B
Uhličitan draselný   D
Uhličitan hořečnatý   B
Uhličitan sodný   B
Uhličitan vápenatý   D
Vazelína   D
Vinylacetát   D
Voda, čerstvá   A
Voda, destilovaná   A
Voda, kyselá, důlní   D
Voda, slaná   D
Vodíkový plyn   A
Vývojky pro fotografie   D
Whisky   D
Xylen   D
Zeleninová šťáva   D
Zemní plyn   C
Želatina   D

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00