Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti PPS

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   A
Acetamid   A
Acetátové rozpouštědlo   A
Aceton   A
Acetylén   A
Acetylchlorid suchá A
Aluminát sodný   A
Amoniak 10 % A*22
Amoniak bezvodá A*22
Amoniak kapalná A*22
Amyl acetát   A
Amylalkohol   A
Anhydrid kyseliny fosforečné   D
Anhydrid kyseliny octové   A
Anilin   A
Asfalt   A
Benzaldehyd   A
Benzen   A
Benzín, bezolovnatý   A
Benzol   A
Benzonitril   A*48
Benzylalkohol   A
Benzylchlorid   A*48
Bisulfid uhličitý   A
Bisulfid vápenatý   A
Boritan sodný   A
Boritan sodný   A
Brom   D
Bromid draselný   A
Butadien   A*22
Butan   A
Butanol   A
Butyl ftalát   A
Butylacetát   A
Butylalkohol   A
Butylamin   D
Butylen   A
Butylether   A*48
Cyklohexan   A
Cyklohexanon   A
Čistící prostředky   A
Diethylamin   A*48
Diethylenglykol   A
Diethylether   A
Difenyloxid   A
Dichlorethan   A*48
Dichroman draselný   A
Dimethylanilin   A
Dimetylformamid   A
Dusičnan amonný   A
Dusičnan amonný   A
Dusičnan draselný   A
Dusičnan hořečnatý   A
Dusičnan měďnatý   A
Dusičnan olovnatý   A
Dusičnan sodný   A
Dusičnan stříbrný   A
Dusičnan vápenatý   A
Dusičnan železitý   A
Ethan   A
Ethanol   A
Ethanolamin   A
Ether   A
Ethylacetát   A
Ethylalkohol   A
Ethylen diamin   A
Ethylen dichlorid   A
Ethylenglykol   A
Ethylenchlorhydrin   A*48
Ethylenchlorid   A
Ethylenoxid   D
Ethylether   A
Ethylchlorid   A
Fenol 10 % A
Fluor   D
Fluorid hlinitý   A
Formaldehyd 40 % A
Formaldehyd 100 % B
Fosforečnan sodný   A
Freon 11   A
Freon 113   A
Freon 12   A
Freon 22   A
Freon TF   D
Furanová pryskyřice   A
Furfural   A
Glukóza   B
Glycerin   A
Heptan   A
Hexan   A
Hydrazin   A*48
Hydrogensíran sodný   A
Hydrogensiřičitan sodný   A
Hydrogensiřičitan vápenatý   A
Hydrogenuhličitan draselný   A
Hydrogenuhličitan sodný   A
Hydrosiřičitan sodný   A
Hydrosiřičitan zinečnatý   A
Hydroxid amonný   A
Hydroxid barnatý   A
Hydroxid draselný   A
Hydroxid hořečnatý   A
Hydroxid sodný 20 % A
Hydroxid sodný 50 % A
Hydroxid sodný 80 % A
Hydroxid sodný   A
Hydroxid vápenatý   A
Chlór bezvodá D
Chlór suchá D
Chlorbenzen   A
Chlorečnan draselný   A
Chlorečnan sodný   A
Chlorid amonný   A
Chlorid barnatý   A
Chlorid cínatý   A*22
Chlorid cíničitý   A
Chlorid draselný   A
Chlorid fosforitý   A
Chlorid hlinitý 20 % A
Chlorid hlinitý   A
Chlorid hořečnatý   A*22
Chlorid lithný   A
Chlorid měďnatý   A
Chlorid nikelnatý   A
Chlorid rtuťnatý zředěná A
Chlorid sodný   A
Chlorid uhličitý mokrá A*48
Chlorid uhličitý suchá A*48
Chlorid uhličitý   A
Chlorid vápenatý   A
Chlorid zinečnatý   A
Chlorid železitý   A
Chlorid železnatý   A
Chlornan draselný   A
Chlornan sodný <20 % A
Chlornan sodný 100 % A
Chlornan vápenatý   A
Chloroform   A
Chlórová voda   D
Chroman sodný   A
Isooktan   A
Isopropylalkohol   A
Jód   D
Jodid draselný   A*48
Ketony   A
Kresoly   A
Křemičitan sodný   A
Kyanid měďnatý   A
Kyanid rtuťnatý   A
Kyanid sodný   A
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina arsenová   A
Kyselina benzensulfonová   A
Kyselina benzoová   A*22
Kyselina boritá   A
Kyselina bromovodíková 20 % A*22
Kyselina bromovodíková 100 % A*22
Kyselina citronová   A
Kyselina dusičná 5 % B*22
Kyselina dusičná 10 % B*22
Kyselina dusičná 20 % C
Kyselina dusičná 50 % C
Kyselina dusičná koncentrovaná C
Kyselina fluoboritá   A
Kyselina fluorovodíková 20 % C*22
Kyselina fluorovodíková 50 % D
Kyselina fluorovodíková 75 % D
Kyselina fluorovodíková 100 % D
Kyselina fosforečná <40 % A
Kyselina fosforečná >40 % A
Kyselina fosforečná surová A
Kyselina gallová   A
Kyselina glykolová   A
Kyselina hexafluorokřemičitá 20 % A
Kyselina hexafluorokřemičitá 100 % A*22
Kyselina hexafluorokřemičitá   A
Kyselina chloroctová   A
Kyselina chlorovodíková 20 % D
Kyselina chlorovodíková 37 % D
Kyselina chlorovodíková 100 % D
Kyselina chlorsulfonová   D
Kyselina chromová 5 % A
Kyselina chromová 10 % A
Kyselina chromová 30 % B
Kyselina chromová 50 % A*22
Kyselina karbolová   A
Kyselina kyanovodíková   B
Kyselina maleinová   B
Kyselina máselná   A
Kyselina měďnatá   A
Kyselina mléčná   A
Kyselina mravenčí   A
Kyselina octová 20 % A
Kyselina octová 80 % A
Kyselina octová ledová A
Kyselina octová   A
Kyselina olejová   A
Kyselina pikrová   A
Kyselina sírová <10 % A
Kyselina sírová 10-75 % A
Kyselina sírová 75-95 % A*22
Kyselina sírová >95 %, horká D
Kyselina sírová >95 %, studená A*22
Kyselina siřičitá   A
Kyselina šťavelová studená A
Kyselina taninová   A
Kyselina trichloroctová   A
Kyselina uhličitá   A
Kyselina vinná   A
Lněný olej   B
Lučavka královská   D
Manganistan draselný   A
Methan   A
Methanol   A
Methylakrylát   A
Methylalkohol 10 % A
Methylalkohol   A
Methylenchlorid   A
Methylethylketon   A
Methylchlorid   B
Methylisobutylketon   A
Methylmethakrylát   A
Minerální olej   A
Minerální prameny   A
Močovina   A
Monoethanolamin   A
Morfolin   C
Mořská voda   A
Motorová nafta   A
Motorový olej   A
Mýdlové roztoky   A
Nafta   A
Naftalen   A
Nitrobenzene   A*48
Nitromethan   A*48
Ocet   A
Octan olovnatý   A
Octan sodný   A
Olej z bavlníkových semen   A
Oleum 25 % A*22
Oleum 100 % A*22
Oxid siřičitý suchá A
Oxid siřičitý   A
Oxid uhličitý mokrá A
Oxid uhličitý suchá A
Oxid vápenatý   A
Perchlorethylen   A
Peroxid vodíku 10 % A
Peroxid vodíku 30 % A*22
Peroxid vodíku 100 % C
Petrolej   A
Pivo   A*48
Propan zkapalněná A
Propylalkohol   A
Propylen   A
Propylenglykol   A
Pyridin   A
Rajčatový džus   A
Roztoky kyanidu draselného   A
Silikon   A*22
Silikonový olej   A*22
Síran amonný   A
Síran barnatý   A
Síran draselný   A
Síran hlinitý   A
Síran hořečnatý   A
Síran manganatý   A*48
Síran měďnatý 5 % A
Síran měďnatý >5 % A
Síran nikelnatý   A
Síran sodný   A
Síran vápenatý   A
Síran zinečnatý   A
Síran železitý   A
Síran železnatý   A
Sirouhlík   A
Sirovodík suchá A
Sirovodík vodná A
Směs vody a glykolu   A
Solný roztok nasycená A
Stoddardovo rozpouštědlo   A
Sulfid draselný   A
Sulfid sodný   A
Sycená voda   A
Terpentýn   A
Tetrahydrofuran   A
Toluen   A
Topné oleje   A
Topný olej   A
Triethylamin   A*48
Trichlorethylen   A*22
Uhličitan amonný   A
Uhličitan barnatý   A*48
Uhličitan sodný   A
Voda, čerstvá   A
Voda, deionizovaná   A
Voda, destilovaná   A
Voda, kyselá, důlní   A
Voda, slaná   A
Vodíkový plyn   A
Xylen   A

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00