Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti PEEK

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   A
Aceton   A
Acetylén   A
Akrylonitril   A*22
Amoniak 10 % A
Amoniak bezvodá A
Amoniak kapalná A
Amyl acetát   A
Anilin   A
Arašídový olej   A
Benzen   A
Benzín, bezolovnatý   A
Benzylalkohol   A
Bisulfid vápenatý   A
Brom   D
Bromid draselný   A
Butan   A
Butanol   A
Butylacetát   A
Cyklohexan   A
Diethylamin   A
Diethylether   A
Dichlorbenzen   A
Dichlorethan   A
Dimetylformamid   A
Dusičnan amonný   A
Dusičnan barnatý   A
Dusičnan draselný   A
Dusičnan měďnatý   A
Dusičnan nikelnatý   A
Dusičnan sodný   A
Dusičnan stříbrný   A
Dusičnan vápenatý   A
Dusičnan železitý   A
Ethan   A
Ethylacetát   A
Ethylenglykol   A
Ethylenoxid   A
Ferikyanid draselný   A
Ferokyanid draselný   A
Fluor   D
Formaldehyd 40 % A
Formaldehyd 100 % A
Freon 113   A
Freon 12   A
Freon 22   A
Glycerin   A
Heptan   A
Hexafluorid síry   A
Hexan   A
Hydraulický olej, syntetický   A
Hydrazin   A
Hydrogenuhličitan draselný   A
Hydrogenuhličitan sodný   A
Hydroxid amonný   A
Hydroxid barnatý   A
Hydroxid draselný   A
Hydroxid hořečnatý   A
Hydroxid sodný 20 % A
Hydroxid sodný 50 % A
Hydroxid vápenatý   A
Chlór bezvodá D
Chlór suchá A
Chlorečnan draselný   A
Chlorečnan sodný   A
Chlorid amonný   A
Chlorid barnatý   A
Chlorid cínatý   A
Chlorid cíničitý   A
Chlorid draselný   A
Chlorid fosforitý   A
Chlorid hlinitý   A
Chlorid hořečnatý   A
Chlorid měďnatý   A
Chlorid nikelnatý   A
Chlorid rtuťnatý zředěná A
Chlorid sírový   A
Chlorid sodný   A
Chlorid uhličitý   A
Chlorid vápenatý   A
Chlorid zinečnatý   A
Chlorid železitý   B
Chlorid železnatý   A
Chlornan sodný <20 % A
Chlornan vápenatý   A
Chloroform   A
Chlórová voda   D
Chroman draselný   A
Isooktan   A
Isopropylalkohol   A
Jód   C
Křemičitan sodný   A
Kyanid barnatý   A
Kyanid měďnatý   A
Kyselina benzensulfonová   C
Kyselina benzoová   A
Kyselina boritá   A
Kyselina bromovodíková 100 % D
Kyselina citronová   A
Kyselina dusičná 5 % A
Kyselina dusičná 10 % A
Kyselina dusičná 20 % B
Kyselina dusičná 50 % D
Kyselina dusičná koncentrovaná D
Kyselina dusitá   A
Kyselina fluorovodíková 20 % D
Kyselina fluorovodíková 50 % D
Kyselina fluorovodíková 75 % D
Kyselina fluorovodíková 100 % D
Kyselina fosforečná <40 % A
Kyselina fosforečná >40 % A
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina ftalová   A
Kyselina chloristá   A
Kyselina chloroctová   A
Kyselina chlorovodíková 20 % A
Kyselina chlorovodíková 37 % A
Kyselina chlorovodíková 100 % A
Kyselina chlorsulfonová   D
Kyselina chromová 5 % A
Kyselina chromová 10 % A
Kyselina chromová 30 % A
Kyselina chromová 50 % D
Kyselina karbolová   A
Kyselina kyanovodíková   A
Kyselina maleinová   A
Kyselina mléčná   A
Kyselina mravenčí   B
Kyselina octová 20 % A
Kyselina octová 80 % A
Kyselina octová ledová A
Kyselina octová   A
Kyselina olejová   A
Kyselina pikrová   A
Kyselina salicylová   A
Kyselina sírová <10 % B
Kyselina sírová 10-75 % C
Kyselina sírová 75-95 % D
Kyselina sírová >95 %, horká D
Kyselina sírová >95 %, studená D
Kyselina siřičitá   A
Kyselina šťavelová studená A
Kyselina taninová   A
Kyselina uhličitá   A
Kyselina vinná   A
Limetka   A
Lněný olej   A
Lůj   A
Manganistan draselný   A
Mastné kyseliny   A
Melasa   A
Methan   A
Methylalkohol   A
Methylethylketon   A
Minerální olej   A
Mléko   A
Močovina   A
Motorová nafta   A
Motorový olej   A
Naftalen   A
Nitrobenzene   A
Ocet   A
Octan olovnatý   A
Octan sodný   A
Oleum 25 % D
Oleum 100 % D
Olivový olej   A
Ovocný džus   A
Oxid dusný   A
Oxid sírový   A
Oxid siřičitý   A
Oxid uhelnatý   A
Oxid uhličitý suchá A
Ozón   A
Palmový olej   A
Parafín   A
Pentan   A
Peroxid sodný   A
Peroxid vodíku 10 % A
Petrolej   A
Pivo   A
Propan zkapalněná A
Propylalkohol   A
Pyridin   A
Rtuť   A
Sezamový olej   A
Síran barnatý   A
Síran draselný   A
Síran hlinitý   A
Síran hořečnatý   A
Síran měďnatý 5 % A
Síran měďnatý >5 % A
Síran nikelnatý   A
Síran sodný   A
Síran vápenatý   A
Síran zinečnatý   A
Síran železitý   A
Síran železnatý   A
Sirovodík suchá A
Siřičitan sodný   A
Sojový olej   A
Styren   A
Sulfid barnatý   A
Sulfid draselný   A
Sulfid sodný   A
Škrob   A
Terpentýn   A
Tetrahydrofuran   A
Toluen   A
Topný olej   A
Trichlorethylen   A
Trichlorid antimonitý   A
Uhličitan barnatý   A
Uhličitan sodný   A
Uhličitan vápenatý   A
Voda, čerstvá   A
Voda, deionizovaná   A
Voda, destilovaná   A
Voda, kyselá, důlní   A
Voda, slaná   A
Whisky   A
Xylen   A
Zemní plyn   A
Želatina   A

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00