Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti uhlíkové oceli*)

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   D
Acetátové rozpouštědlo   D
Aceton   B
Acetylén   A
Acetylchlorid suchá A
Akrylonitril   A
Aluminát sodný   A
Amoniak bezvodá B
Amoniak kapalná A
Amyl acetát   C
Amylalkohol   B
Amylchlorid   A
Anhydrid kyseliny fosforečné   D
Anhydrid kyseliny ftalové   A
Anhydrid kyseliny octové   D
Anilin   A
Anilin hydrochlorid   D
Anilinový olej   A
Asfalt   B
Benzaldehyd   B
Benzen   A
Benzín, bezolovnatý   B
Benzol   B
Benzylalkohol   B
Benzylchlorid   D
Bifluorid amonný   D
Boritan sodný   A
Boritan sodný   A
Brom   D
Bromid sodný   D
Bromid stříbrný   D
Butadien   A
Butan   A
Butanol   B
Butyl ftalát   D
Butylacetát   A
Butylalkohol   B
Butylamin   A
Butylen   A
Butylether   A
Citronový olej   D
Cukr kapalná A
Cyklohexan   A
Cyklohexanon   A
Čistící prostředky   A
Diacetonový alkohol   A
Diacetonový alkohol   A
Diethylamin   D
Diethylenglykol   A
Diethylether   B
Difenyl   B
Difenyloxid   B
Dichlorbenzen   B
Dichlorethan   D
Dichroman draselný   B
Dimetylformamid   D
Dusičnan amonný   D
Dusičnan barnatý   C
Dusičnan draselný   B
Dusičnan hlinitý   D
Dusičnan hořečnatý   C
Dusičnan měďnatý   D
Dusičnan nikelnatý   C
Dusičnan olovnatý   D
Dusičnan rtuťnatý   B
Dusičnan sodný   B
Dusičnan stříbrný   D
Dusičnan vápenatý   B
Dusičnan železitý   D
Dusíkaté hnojivo   A
Ethanol   B
Ethanolamin   B
Ether   B
Ethylacetát   B
Ethylalkohol   B
Ethylen diamin   D
Ethylen dichlorid   A
Ethylenbromid   B
Ethylenglykol   B
Ethylenchlorhydrin   B
Ethylenchlorid   D
Ethylenoxid   C
Ethylether   B
Ethylchlorid   D
Ferikyanid draselný   D
Ferokyanid draselný   D
Fluor   D
Fluorid hlinitý   D
Fluorid sodný   D
Formaldehyd 40 % D
Formaldehyd 100 % D
Fosfor   A
Fosforečnan sodný   A
Freon 11   D
Freon 12   D
Freon 22   D
Furanová pryskyřice   A
Furfural   B
Glukóza   B
Glycerin   A
Heptan   A
Hexan   A
Hexylalkohol   A
Hořčice   D
Hydraulický olej, syntetický   A
Hydrazin   D
Hydrogensíran sodný   C
Hydrogensiřičitan sodný   D
Hydrogensiřičitan vápenatý   D
Hydrogenuhličitan draselný   B
Hydrogenuhličitan sodný   C
Hydroxid amonný   D
Hydroxid barnatý   A
Hydroxid draselný   D
Hydroxid hořečnatý   A
Hydroxid lithný   B
Hydroxid sodný 20 % D
Hydroxid sodný 50 % D
Hydroxid sodný 80 % D
Hydroxid sodný   D
Hydroxid vápenatý   D
Chlór bezvodá D
Chlór suchá B
Chlorbenzen   B
Chlorid amonný   D
Chlorid barnatý   C
Chlorid cínatý   D
Chlorid cíničitý   D
Chlorid draselný   D
Chlorid fosforitý   A
Chlorid hlinitý   A
Chlorid hořečnatý   C
Chlorid lithný   D
Chlorid nikelnatý   D
Chlorid rtuťnatý zředěná D
Chlorid sírový   D
Chlorid sodný   D
Chlorid uhličitý mokrá B
Chlorid uhličitý suchá A
Chlorid zinečnatý   D
Chlorid železitý   D
Chlorid železnatý   D
Chlornan draselný   D
Chlornan sodný <20 % D
Chlornan sodný 100 % D
Chlornan vápenatý   D
Chloroform   B
Chlórová voda   D
Chroman draselný   B
Chroman sodný   B
Isooktan   A
Isopropylacetát   A
Isopropylalkohol   A
Isopropylether   A
Izobutylalkohol   B
Jód   D
Kalafunový olej   C
Kalafuny   C
Ketony   B
Kreosotový olej   B
Kresoly   A
Křemičitan sodný   A
Kyanid barnatý   B
Kyanid rtuťnatý   D
Kyanid sodný   B
Kyselina adipová   B
Kyselina arsenová   D
Kyselina benzensulfonová   D
Kyselina benzoová   D
Kyselina boritá   D
Kyselina bromovodíková 20 % D
Kyselina bromovodíková 100 % D
Kyselina citronová   D
Kyselina dusičná 5 % D
Kyselina dusičná 10 % D
Kyselina dusičná 20 % D
Kyselina dusičná 50 % D
Kyselina dusičná koncentrovaná D
Kyselina dusitá   D
Kyselina fluorovodíková 20 % D
Kyselina fluorovodíková 50 % D
Kyselina fluorovodíková 75 % D
Kyselina fluorovodíková 100 % D
Kyselina fosforečná <40 % D
Kyselina fosforečná >40 % D
Kyselina fosforečná roztavená D
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina fosforečná surová D
Kyselina ftalová   A
Kyselina gallová   D
Kyselina glykolová   D
Kyselina hexafluorokřemičitá 20 % D
Kyselina hexafluorokřemičitá 100 % D
Kyselina hexafluorokřemičitá   D
Kyselina chloristá   D
Kyselina chloroctová   D
Kyselina chlorovodíková 20 % D
Kyselina chlorovodíková 37 % D
Kyselina chlorovodíková 100 % D
Kyselina chlorovodíková   D
Kyselina chlorsulfonová   D
Kyselina chromová 5 % D
Kyselina chromová 10 % D
Kyselina chromová 30 % D
Kyselina chromová 50 % D
Kyselina jablečná   D
Kyselina kresylová   B
Kyselina kyanovodíková   B
Kyselina linolová   D
Kyselina maleinová   D
Kyselina máselná   D
Kyselina mléčná   D
Kyselina monochloroctová   D
Kyselina mravenčí   D
Kyselina octová 20 % D
Kyselina octová 80 % D
Kyselina octová ledová D
Kyselina octová   D
Kyselina olejová   D
Kyselina palmitová   D
Kyselina pikrová   C
Kyselina pyrogalová   B
Kyselina salicylová   D
Kyselina sírová <10 % D
Kyselina sírová 10-75 % D
Kyselina sírová 75-95 % D
Kyselina sírová >95 %, horká D
Kyselina sírová >95 %, studená D
Kyselina siřičitá   D
Kyselina stearová   D
Kyselina šťavelová studená D
Kyselina taninová   D
Kyselina trichloroctová   D
Kyselina uhličitá   D
Kyselina vinná   D
Latex   A
Lněný olej   A
Lučavka královská   D
Lůj   C
Manganistan draselný   B
Mastné kyseliny   C
Melasa   B
Metafosforečnan sodný   D
Metasilikát sodný   B
Methan   D
Methanol   A
Methoxyethanol   A
Methylacetát   B
Methylaceton   A
Methylalkohol   A
Methylamin   A
Methylbromid   A
Methylenchlorid   B
Methylethylketon   A
Methylchlorid   D
Methylisobutylketon   A
Minerální olej   B
Minerální prameny   A
Mléko   D
Moč   B
Močovina   B
Monoethanolamin   B
Morfolin   A
Mořská voda   D
Motorová nafta   A
Motorový olej   A
Mýdlové roztoky   A
Nafta   A
Naftalen   A
Nitrobenzene   B
Nitromethan   B
Ocet   C
Octan olovnatý   D
Octan sodný   D
Olej z bavlníkových semen   B
Oxid dusný   B
Oxid sírový suchá A
Oxid sírový   C
Oxid siřičitý suchá A
Oxid siřičitý   D
Oxid uhelnatý   A
Oxid uhličitý mokrá C
Oxid uhličitý suchá A
Ozón   C
Parafín   A
Pentan   C
Perboritan sodný   C
Perchlorethylen   A
Peroxid sodný   C
Peroxid vodíku 10 % D
Peroxid vodíku 30 % D
Peroxid vodíku 50 % D
Peroxid vodíku 100 % D
Persíran amonný   D
Petrolej   A
Pivo   C
Podmáslí   D
Polyfosforečnan sodný   C
Propan zkapalněná B
Propylalkohol   A
Propylen   A
Propylenglykol   B
Pyridin   A
Rajčatový džus   D
Ropa   C
Roztoky kyanidu draselného   B
Rtuť   C
Řepný cukr kapalná B
Sádlo   A
Silikon   A
Silikonový olej   A
Síran amonný   D
Síran barnatý   A
Síran draselný   B
Síran hlinitý   D
Síran hlinitý draselný 10 % C
Síran hlinitý draselný 100 % D
Síran hořečnatý   B
Síran manganatý   B
Síran měďnatý 5 % D
Síran měďnatý >5 % D
Síran nikelnatý   D
Síran sodný   B
Síran vápenatý   B
Síran zinečnatý   D
Síran železitý   D
Síran železnatý   D
Sirouhlík   B
Sirovodík suchá D
Sirovodík vodná D
Siřičitan amonný   D
Siřičitan sodný   C
Sojový olej   B
Solný roztok nasycená D
Stoddardovo rozpouštědlo   A
Styren   C
Sulfamát olovnatý   C
Sulfid barnatý   D
Sulfid draselný   C
Sulfid sodný   B
Škrob   A
Terpentýn   B
Tetraboritan sodný   A
Tetrahydrofuran   A
Tetrachlorethan   B
Tetrachlorethylen   A
Toluen   A
Topné oleje   A
Topný olej   A
Trichlorethan   B
Trichlorethylen   B
Trichlorid antimonitý   D
Trichlorpropan   A
Trikrezylfosfát   A
Uhličitan amonný   B
Uhličitan draselný   B
Uhličitan sodný   B
Uhličitan vápenatý   B
Vazelína   D
Vinylacetát   C
Vinylchlorid   A
Voda, čerstvá   D
Voda, deionizovaná   A
Voda, destilovaná   D
Voda, kyselá, důlní   D
Voda, slaná   D
Vodíkový plyn   A
Vývojky pro fotografie   D
Whisky   D
Xylen   A
Zeleninová šťáva   B
Zemní plyn   A
Želatina   D

*) Měkká ocel je forma uhlíkové oceli obsahující relativně nízké množství uhlíku. Uhlíková ocel obsahuje obvykle 0,05 až 1,70 % hmotnostních uhlíku. Měkká ocel je nejběžnějším typem uhlíkové oceli s obsahem uhlíku 0,05 až 0,25 % hmotnostních.

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00