Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti mosazi

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   A
Acetátové rozpouštědlo   A
Aceton   A
Acetylén   B
Acetylchlorid suchá D
Akrylonitril   A
Amoniak bezvodá D
Amyl acetát   A
Amylalkohol   A*22
Anhydrid kyseliny octové   D
Anilin   D
Anilin hydrochlorid   D
Anilinový olej   D
Asfalt   B*22
Butylacetát   A
Butylalkohol   A
Citronový olej   B
Cyklohexan   A
Diacetonový alkohol   A
Diacetonový alkohol   A*22
Diethylamin   A
Diethylether   B*22
Difenyl   B
Dichlorethan   B
Dusičnan amonný   D
Dusičnan barnatý   D
Dusičnan draselný   B
Dusičnan měďnatý   D
Dusičnan železitý   D
Ethanol   A
Ether   B*22
Ethylacetát   B
Ethylalkohol   A
Ethylen diamin   D
Ethylen dichlorid   B
Ethylenglykol   B*22
Ethylenchlorhydrin   B
Ethylenoxid   D
Ethylether   B
Ethylchlorid   A
Fluor   A
Formaldehyd 40 % A
Freon 12   B*22
Freon 22   A
Glukóza   A
Glycerin   B
Heptan   A
Hexan   A
Hydraulický olej, syntetický   A
Hydrogensíran sodný   D
Hydrogenuhličitan sodný   D
Hydroxid amonný   D
Hydroxid barnatý   D
Hydroxid draselný   D
Hydroxid hlinitý   B
Hydroxid hořečnatý   D
Hydroxid sodný 20 % B
Hydroxid sodný 50 % D
Hydroxid sodný 80 % D
Hydroxid sodný   D
Chlór bezvodá D
Chlór suchá D
Chlorbenzen   B*22
Chlorid amonný   D
Chlorid barnatý   B*22
Chlorid draselný   D
Chlorid hlinitý 20 % D
Chlorid hlinitý   D
Chlorid hořečnatý   D
Chlorid nikelnatý   D
Chlorid rtuťnatý zředěná D
Chlorid sírový   D
Chlorid sodný   D
Chlorid uhličitý mokrá B*22
Chlorid uhličitý suchá A*22
Chlorid zinečnatý   D
Chlorid železitý   D
Chlorid železnatý   D
Chlornan sodný <20 % D
Chlornan sodný 100 % D
Chloroform   B*22
Chlórová voda   D
Isooktan   A
Isopropylether   A
Křemičitan sodný   D
Kyanid barnatý   C*22
Kyanid měďnatý   D
Kyanid sodný   D
Kyselina arsenová   D
Kyselina bromovodíková 20 % D
Kyselina bromovodíková 100 % D
Kyselina citronová   D
Kyselina dusičná 5 % D
Kyselina dusičná 10 % D
Kyselina dusičná 20 % D
Kyselina dusičná 50 % D
Kyselina dusičná koncentrovaná D
Kyselina dusitá   D
Kyselina fosforečná <40 % D
Kyselina fosforečná >40 % D
Kyselina hexafluorokřemičitá   B*22
Kyselina chloroctová   D
Kyselina chlorovodíková 100 % D
Kyselina chlorovodíková   D
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina chlorsulfonová   B
Kyselina chromová 5 % D
Kyselina chromová 10 % D
Kyselina chromová 30 % D
Kyselina chromová 50 % D
Kyselina jablečná   B
Kyselina karbolová   D
Kyselina kyanovodíková   D
Kyselina mléčná   D
Kyselina monochloroctová   B
Kyselina mravenčí   D
Kyselina octová 20 % D
Kyselina octová 80 % D
Kyselina octová   D
Kyselina olejová   D
Kyselina palmitová   D
Kyselina stearová   D
Kyselina šťavelová studená D
Kyselina taninová   B
Kyselina uhličitá   D
Kyselina vinná   D
Lněný olej   B
Lučavka královská   D
Mastné kyseliny   C
Melasa   B
Metafosforečnan sodný   D
Methanol   A
Methoxyethanol   A
Methylaceton   A
Methylalkohol 10 % A
Methylalkohol   A
Methylamin   D
Methylenchlorid   A
Methylethylketon   A
Methylchlorid   A
Minerální olej   A
Mléko   D
Mořská voda   D
Mýdlové roztoky   B
Nafta   A*22
Ocet   D
Octan amonný   D
Octan sodný   B
Olej z bavlníkových semen   A
Ovocný džus   D
Oxid dusný   B
Oxid sírový suchá A
Oxid sírový   D
Oxid siřičitý suchá D
Oxid siřičitý   D
Oxid uhličitý suchá B
Parafín   A
Perboritan sodný   D
Peroxid sodný   D
Peroxid vodíku 100 % D
Persíran amonný   D
Petrolej   A
Pivo   B
Polyfosforečnan sodný   D
Propan zkapalněná A
Propylalkohol   A
Pyridin   B
Ricinový olej   A
Roztoky kyanidu draselného   D
Rtuť   D
Síran amonný   D
Síran barnatý   B
Síran draselný   D
Síran hlinitý   B*22
Síran hlinitý draselný 10 % A
Síran hořečnatý   A
Síran manganatý   D
Síran měďnatý 5 % D
Síran měďnatý >5 % D
Síran nikelnatý   D
Síran sodný   B
Síran zinečnatý   B*48
Síran železitý   D
Síran železnatý   B*22
Sirovodík suchá D
Siřičitan sodný   D
Styren   A
Sulfid barnatý   D
Sulfid sodný   D
Sycená voda   D
Terpentýn   D
Thiosíran amonný   D
Toluen   A
Topné oleje   B
Topný olej   B
Trichlorid antimonitý   D
Tuk   A
Uhličitan amonný   D
Uhličitan barnatý   B*22
Uhličitan sodný   B
Voda, čerstvá   B
Voda, deionizovaná   A
Voda, destilovaná   A
Voda, kyselá, důlní   D
Voda, slaná   D
Whisky   B
Xylen   A
Zeleninová šťáva   A
Želatina   D

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00