Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti polyethylenu LD-PE

Chemikálie Vzorec CAS Koncentrace Nebezpečná Hořlavá Teplota Další názvy a poznámky
20 °C 50 °C
Acetaldehyd C2H4O 000075-07-0 40 % F+, Xn X B D Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd
Acetaldehyd C2H4O 000075-07-0 techn. čistá F+, Xn X B D Octový aldehyd; Ethanal; Ethyldehyd
Acetamid C2H5NO 000060-35-5 nasycená Xn   A A  
Acetofenon C8H8O 000098-86-2   Xn   A Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetylbenzen
Aceton C3H6O 000067-64-1   F, Xi X C C Propanon, 2-; Dimethylketon; Methylketon
Acetonitril C2H3N 000075-05-8   F, T X A A Methylkyanid; Kyanometan; Ethannitril
Acetylbenzen C8H8O 000098-86-2   Xn   A Fenylethanon, 1-; Fenylmethylketon; Acetofenon
Acetylén C2H2 000074-86-2 100 % F+ X A Ethyn
Akrylonitril C3H3N 000107-13-1   F, T X A C Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid
Alanin, L- C3H7NO2 000056-41-7     A A Kyselina aminopropanová, L-2; Kyselina aminopropanová, alfa-
Allylacetát C5H8O2 000591-87-7 100 % F, T X A C  
Allylalkohol C3H6O 000107-18-6 96 % F, T X C C Vinylkarbinol; Propenylalkohol
Allylchlorid C3H5Cl 000107-05-1 100 % F, T+ X C D Chlor-1-propen, 3-; Chlorpropylen, 3-
Amoniak (NH4)HS 012124-99-1 jakákoli T, C   A A Sirovodík amonný; Hydrosulfid amonný; Bisulfid amonný; Merkaptan amonný
Amylacetát, normální C7H11O2 000628-63-7   X B C  
Amylalkohol, n- C5H12O 000071-41-0   Xn X A B Pentanol, 1-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n-
Amylchlorid C5H11Cl 000543-59-9   F, Xn X D D  
Ananasový džus     A A  
Anhydrid kyseliny octové C4H6O3 000108-24-7 techn. čistá C X C C  
Anilin C6H7N 000062-53-3   T   A C  
Anisol C7H8O 000100-66-3 100 % Xi X C D  
Atropin sulfát C34H48N2SO10-H2O 000055-48-1   T+   A A  
Azabenzen C5H5N 000110-86-1   F, Xn X B Azin; Pyridin
Azin C5H5N 000110-86-1   F, Xn X B Pyridin; Azabenzen
Benzaldehyd C7H6O 000100-52-7   Xn   C C umělý mandlový olej
Benzen C6H6 000071-43-2   F, T X C D Cyklohexatrien; Benzol
Benzenchlorid C6H5Cl 000108-90-7   Xn X C D Chlorbenzen; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid
Benzenkarbonylchlorid C7H5ClO 000098-88-4 100 % C   C C Benzoylchlorid; Chlorid kyseliny benzoové
Benzín C5H12 - C12H26 086290-81-5   F, Xn, N X C D palivo, bezolovnaté
Benzoan sodný C7H5NaO2 000532-32-1 36 % Xn   A A  
Benzoan sodný C7H5NaO2 000532-32-1 vodná Xn   A A  
Benzoan sodný C7H5NaO2 000532-32-1   Xn   A A  
Benzol C6H6 000071-43-2   F, T X C D Cyklohexatrien; Benzen
Benzoylchlorid C7H5ClO 000098-88-4 100 % C   C C Benzenkarbonylchlorid; Chlorid kyseliny benzoové
Benzylacetát C9H10O2 000140-11-4   Xn, Xi   A B  
Benzylalkohol C7H8O 000100-51-6   Xn   D D  
Benzylchlorid C7H7Cl 000100-44-7 100 % T, Xi   D D  
Bílý minerální olej (ropný) 008042-47-5   Xn   A  
Bisulfid amonný (NH4)HS 012124-99-1 jakákoli T, C   A A Sirovodík amonný; Hydrosulfid amonný; Amoniak; Merkaptan amonný
Bitartarát draselný C4H5KO6 000868-14-4 nasycená Xi   A A  
Boritan draselný KBO2 012228-88-5 10 % (Xn)   A A  
Boritan draselný KBO2 012228-88-5 vodná (Xn)   A A  
Boritan sodný Na2B4O7 x 10 H2O 001303-96-4 nasycená Xi   A A  
Boritan sodný Na2B4O7 x 10 H2O 001303-96-4 vodná Xi   A A  
Brom Br2 007726-95-6   T+, C   D D  
Bromchlormethan CH2BrCl 000074-97-5 100 % Xn   (D)  
Bromičnan draselný KBrO3 007758-01-2 nasycená O, T   A C  
Bromičnan sodný NaBrO3 007789-38-0 jakákoli O, T   A C  
Bromid cesný CsBr 007787-69-1   Xi   A A  
Bromid draselný KBr 007758-02-3 jakákoli Xn   A A  
Bromid hořečnatý MgBr2 007789-48-2   Xi   A A  
Bromid kademnatý CdBr 007789-42-6   T   A A  
Bromid lithný LiBr 007550-35-8   Xn   A A  
Bromid sodný NaBr 007647-15-6 jakákoli Xi   A A  
Bromid strontnatý SrBr2 010476-81-0   Xi   A A  
Bromid vápenatý CaBr2 007789-41-5   ?   A A  
Bromid zinečnatý ZnBr2 007699-45-8   C, Xn   A A  
Bromobenzen C6H5Br 000108-86-1   Xn X D D  
Bromová voda Br2 + H2O 007726-95-6 nasycená T   D D  
Bromové páry Br2 007726-95-6   T   (D)  
Bromovodík HBr 010035-10-6 40 % C   A A  
Bromovodík HBr 010035-10-6 50 % C   A B  
Bromovodík HBr 010035-10-6 zředěná C   A A  
Brzdová kapalina   ?   A  
Butadien, 1,3- C4H6 000106-99-0   F+, T X D D  
Butan C4H10 000106-97-8 techn. čistá F+ X A A  
Butanetriol C4H10O3 100 %   A A  
Butanol C4H10O 000071-36-3 techn. čistá Xn X A C Propylkarbinol; Butylalkohol, normální
Butanol, -2 C4H10O 000078-92-2   Xn X A B Butylalkohol, sec-; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát
Butoxybutan, 1- C8H18O 000142-96-1 techn. čistá Xi X A D Butylether, (Di-) n-
Butylacetát, normální C6H12O2 000123-86-4 100 % X B C  
Butylakrylát C7H12O2 000141-32-2 100 % Xi X B C  
Butylalkohol, normální C4H10O 000071-36-3 techn. čistá Xn X A C Propylkarbinol; Butanol
Butylalkohol, sec- C4H10O 000078-92-2   Xn X A B Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylenhydrát
Butylalkohol, terc- C4H10O 000075-65-0   F, Xn X A B  
Butylenglykol C4H10O2 techn. čistá   A A  
Butylenhydrát C4H10O 000078-92-2   Xn X A B Butanol, -2; Methylethylkarbinol; Butylalkohol, sec-
Butylether, (Di-) n- C8H18O 000142-96-1 techn. čistá Xi X A D Butoxybutan, 1-
Butylfenol C10H14O 100 % Xi   A A  
Butylhydroxytoluen C15H24O 000128-37-0 100 % ?   C  
Butylkarbinol, n- C5H12O 000071-41-0   Xn X A B Amylalkohol, n-; Pentanol, 1-; Pentyl alkohol, n-
Cetylalkohol C16H34O 036653-82-4 100 % Xi   A A Hexadekanol, 1-; Palmitylalkohol
Citronová šťáva     A A  
Citrusové džusy vodná   A A  
Cukrový sirup     A A  
Cyklohexan C6H12 000110-82-7   F X C D  
Cyklohexanol C6H12O 000108-93-0 techn. čistá Xn   A A  
Cyklohexanon C6H10O 000108-94-1 techn. čistá Xn X C D  
Cyklohexatrien C6H6 000071-43-2   F, T X C D Benzen; Benzol
Cyklon   (Xn, Xi)   A A pro barvení
Čisticí prostředky   ?   A A  
Čističe, na alkalické bázi   ?   A A  
Dehet   T   A  
Dekahydronaftalen C10H18 000091-17-8   Xn   C D  
Destiláty vína C2H6O 50 % (F) X A A Ethylalkohol
Destiláty vína C2H6O 96 % F X A C Ethylalkohol
Dextrin (C6H10O5)n x H2O 009004-53-9 vodná   A A  
Diamin N2H4 000302-01-2 10 % T X A Hydrazin; Dusíkový hydrid
Diaminoethan C2H8N2 000107-15-3 techn. čistá C, Xn X A C  
Diamylftalát C18H26O4 000131-18-0 100 % (T)   A C  
Dibromethan, 1,2- C2H4Br2 000106-93-4   T   (D) Ethylen dibromiden (EDB)
Dibromid barnatý BaBr2 010553-31-8   Xn   A A  
Dibutylftalát, n- C16H22O4 000084-74-2   T   C C změkčovadlo
Dibutylsebakát C18H34O4 000109-43-3 techn. čistá   A C změkčovadlo
Diethanolamin (DEA) C4H11NO2 000111-42-2 100 % Xi   A  
Diethylbenzen C10H14 000135-01-3   Xi   D D  
Diethylceton C5H10O 000096-22-0   F   B C Diethylketon; Pentanon, 3-; Dimethylaceton
Diethylenglykol C4H10O3 000111-46-6   T   A A  
Diethylenglykolether   (Xn)   A A  
Diethylethyl C4H10O 000060-29-7 techn. čistá F+, Xn X D D  
Diethylketon C5H10O 000096-22-0   F   B C Pentanon, 3-; Diethylceton; Dimethylaceton
Diethylmalonát C7H12O4 000105-53-3   Xi   A A  
Difenylether C12H10O 000101-84-8   Xn, Xi   A  
Difluorid amonný F2H5N 001341-49-7 50 % T, C   A A  
Dichlorbenzen, 1,2- C6H4Cl2 000095-50-1   Xn   C D  
Dichlorbenzen, 1,4- C6H4Cl2 000106-46-7   Xn   C D  
Dichlorethan C2H4Cl2   F, T X B D  
Dichlorethylen C2H2Cl2 techn. čistá F+, Xn X D D  
Dichlorfluormethan CHCl2F 000075-43-4 100 % N   C Freon 21
Dichlorid kobaltnatý CoCl2 007646-79-9 vodná Xn   A A  
Dichlorisopropylether C6H12Cl2O   (Xn)   (D)  
Dichlorodifluormethan CCl2F2 000075-71-8 techn. čistá N   C D Freon 12
Dichlorodifluormethan CCl2F2 000075-71-8   N   C D Freon 12
Dichroman draselný K2Cr2O7 007778-50-9 nasycená T   A  
Dichroman sodný Na2Cr2O7 010588-01-9   T   A A  
Diisobutylketon C9H18O 000108-83-8 techn. čistá Xi X A C  
Diisopropylether C6H14O 000108-20-3 techn. čistá F X C D  
Dimethylaceton C5H10O 000096-22-0   F   B C Diethylketon; Diethylceton; Pentanon, 3-
Dimethylamin C2H7N 000124-40-3 techn. čistá F+, Xn X A C  
Dimethylether C2H6O 000115-10-6 plyn F+ X C  
Dimethylformamid (DMF) C3H7NO 000068-12-2   T, F X A C  
Dimethylftalát (DMP) C10H10O4 000131-11-3 100 % (Xn)   A C změkčovadlo
Dimethylketon C3H6O 000067-64-1   F, Xi X C C Propanon, 2-; Aceton; Methylketon
Dimethylsulfát CH4SO4 000077-78-1 50 % (C)   A A Kyselina sírová, dimethylester
Dimethylsulfoxid (DMSO) C2H6SO 000067-68-5   Xi   A A  
Dioktylftalát (DOP) C24H38O4 000117-81-7 techn. čistá Xn   D D změkčovadlo
Dioxan C4H8O2 000123-91-1   F, Xn X B C  
Dipropylenglykol C6H14O3 025265-71-8   Xi   A A  
Dodecylbenzensulfonát sodný C18H29NaSO3 025155-30-0   Xn   A A  
Droga, viskózní   (Xn, Xi)   A A  
Droždí jakákoli   A A  
Dusičnan amonný (NH4)NO3 006484-52-2 nasycená O   A A Kyselina dusičná, amonná sůl
Dusičnan bismutitý, zásaditý Bi5O(HO)9(NO3)4 001304-85-4   O, Xi   A A  
Dusičnan draselný KNO3 007757-79-1 50 % O, Xn   A A Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl
Dusičnan draselný KNO3 007757-79-1 vodná O, Xn   A A Ledek; Kyselina dusičná, draselná sůl
Dusičnan hlinitý Al(NO3)3 013473-90-0 vodná (O)   A  
Dusičnan hořečnatý Mg(NO3)2 010377-60-3 nasycená O, Xi   A A Kyselina dusičná, hořečnatá sůl
Dusičnan měďnatý Cu(NO3)2 003251-23-8 nasycená O, Xn   A A  
Dusičnan nikelnatý Ni(NO3)2 013138-45-9 nasycená (O, Xn)   A A  
Dusičnan olovnatý Pb(NO3)2 010099-74-8 vodná O, T, N   A A  
Dusičnan olovnatý Pb(NO3)2 010099-74-8   O, T, N   A A  
Dusičnan rtuťnatý Hg(NO3)2 010045-94-0 nasycená (T+)   A A  
Dusičnan sodný NaNO3 007631-99-4 nasycená O, Xn   A A chilský ledek
Dusičnan sodný NaNO3 007631-99-4 vodná O, Xn   A A chilský ledek
Dusičnan stříbrný AgNO3 007761-88-8   C   A B měsíční žíravina
Dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 010124-37-5 50 % O   A A  
Dusičnan vápenatý Ca(NO3)2 010124-37-5 vodná O   A A  
Dusičnan zinečnatý Zn(NO3)2 007779-88-6   O, C, Xn   A A  
Dusičnan železitý Fe(NO3)3 010421-48-4 nasycená O, Xn   A A  
Dusičnan železitý Fe(NO3)3 010421-48-4 vodná (O, Xn)   A A  
Dusíkový hydrid N2H4 000302-01-2 10 % T X A Diamin; Hydrazin
Dusitan amonný (NH4)NO2 013446-48-5 vodná O, Xn   (A)  
Dusitan sodný NaNO2 007632-00-0 nasycená O, T   A A Kyselina dusitá, sodná sůl
Dusitan sodný NaNO2 007632-00-0 vodná O, T   A A Kyselina dusitá, sodná sůl
Dýmavá kyselina sírová H2SO4 x SO3 008014-95-7 10 % SO3 C+   D D Oleum
Džem     A A  
Džusy     A A  
Epichlorhydrin C3H5ClO 000106-89-8 100 % F, T X A  
Epoxypropan, 1,2- C3H6O 000075-56-9   F+, T X A B Propylenoxid; Methyloxiran; Methylethylenoxid
Ethanal C2H4O 000075-07-0 40 % F+, Xn X B D Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd
Ethanal C2H4O 000075-07-0 techn. čistá F+, Xn X B D Octový aldehyd; Acetaldehyd; Ethyldehyd
Ethannitril C2H3N 000075-05-8   F, T X A A Methylkyanid; Kyanometan; Acetonitril
Ethylacetát C4H8O2 000141-78-6 100 % F X C D  
Ethylakrylát C5H8O2 000140-88-5 100 % F, Xn X D D  
Ethylalkohol C2H6O 40 %   A Lihoviny
Ethylalkohol C2H6O 50 % (F) X A A Destiláty vína
Ethylalkohol C2H6O 96 % F X A C Destiláty vína
Ethylalkohol C2H6O 000064-17-5 40 % X A B  
Ethylalkohol C2H6O 000064-17-5 50 % X A A  
Ethylalkohol C2H6O 000064-17-5 96 % F X A C  
Ethylbenzen C8H10 000100-41-4   F, Xn X C D  
Ethylbenzoát C9H10O2 000093-89-0   Xn   C C  
Ethylbutyrát C6H12O2 000105-54-4   F X B D  
Ethyldehyd C2H4O 000075-07-0 40 % F+, Xn X B D Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd
Ethyldehyd C2H4O 000075-07-0 techn. čistá F+, Xn X B D Octový aldehyd; Ethanal; Acetaldehyd
Ethylen dibromiden (EDB) C2H4Br2 000106-93-4   T   (D) Dibromethan, 1,2-
Ethylenglykol C2H6O2 000107-21-1   Xn   A A  
Ethylenglykol monobutylether C4H14O2 000111-76-2 100 % Xn X A  
Ethylenglykol monoethylether C4H10O2 000110-80-5 100 % T X D D  
Ethylenglykol monoetyletheracetát C6H12O3 000115-15-9   Xn X A B  
Ethylenglykol monomethylether C3H8O2 000109-86-4 100 % T X A A  
Ethylenglykol monomethylether oleát C21H40O3 000111-10-4   ?   A B Kapsolat; Methoxyethyl oleát, 2-; Methoxyethyl ester, 2-; změkčovadlo
Ethylenoxid C2H4O 000075-21-8   F+, T X C C  
Ethylhexanol, 2- C8H18O 000104-76-7   Xn, Xi   A C  
Ethylchloracetát C4H7ClO2 000105-39-5 techn. čistá T, Xi   A A  
Ethylchlorid C2H5Cl 000075-00-3   F+, Xn X C D Monochlorethan; Chlorethan, 1-
Ethylkyanoacetát C5H7NO2 000105-56-6   Xn, Xi   A A  
Ethyllaktát C5H10O3 000097-64-3   X A A  
Ethyn C2H2 000074-86-2 100 % F+ X A Acetylén
Exsikátorový tuk     A C  
Fenol C6H6O 000108-95-2 10 % T   A A  
Fenol C6H6O 000108-95-2 100 % T, C   C C  
Fenolová pryskyřičná hmota   ?   A A  
Fenyl sulfonát 070528-83-5   ?   A A  
Fenylethanon, 1- C8H8O 000098-86-2   Xn   A Acetofenon; Fenylmethylketon; Acetylbenzen
Fenylchlorid C6H5Cl 000108-90-7   Xn X C D Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Chlorbenzen
Fenylmethylketon C8H8O 000098-86-2   Xn   A Fenylethanon, 1-; Acetofenon; Acetylbenzen
Ferikyanid draselný C6FeK3N6 013746-66-2 jakákoli Xn   A A  
Ferokyanid draselný C6FeK4N6 x 3H2O 014459-95-1 nasycená   A A  
Ferokyanid draselný C6FeK4N6 x 3H2O 014459-95-1 zředěná   A A  
Ferokyanid sodný C6FeNa4N6 013601-19-9   Xn   A A  
Fluor F2 007782-41-4   O, T+, C+   D D  
Fluorid amonný (NH4)F 012125-01-8 nasycená T, C   A A  
Fluorid amonný (NH4)F 012125-01-8 vodná T. C   A A  
Fluorid draselný KF 007789-23-3   T   A A  
Fluorid hlinitý AlF3 007789-18-1 vodná Xi   A A  
Fluorid sodný NaF 007681-49-4 nasycená T   A A  
Fluoridy   T   A A  
Fluorované uhlovodíky   ?   D odolnost závisí na typu
Fluorovodík HF 007664-39-3 4 % T, C   A B  
Fluorovodík HF 007664-39-3 50 % T+, C   A A  
Fluorovodík HF 007664-39-3 70 % T+, C   A C  
Formamid CH3NO 000075-12-7 techn. čistá T, Xi   A A  
Fosfáty vodná ?   A A soli kyseliny fosforečné
Fosforečnan amonný, mono- (NH4)H2PO4 007722-76-1 jakákoli Xi   A A  
Fosforečnan sodný Na2HPO4 007558-79-4   (Xi)   A A  
Fosforečnan sodný Na3PO4 007601-54-9   Xi   A A  
Fosforečnan sodný Na3PO4 x 12H2O 010101-89-0 nasycená Xi   A A  
Fosforečnan sodný Na3PO4 x 12H2O 010101-89-0 vodná Xi   A A  
Fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 007758-87-4 vodná   A A  
Fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 007758-87-4     A A  
Fosforečnan zinečnatý Zn3(PO4)2 007779-90-0 nasycená ?   A A  
Fosgen COCl2 000075-44-5 plynná T+, C   C Karbonylchlorid; Chloroformylchlorid
Freon 12 CCl2F2 000075-71-8 techn. čistá N   C D Dichlorodifluormethan
Freon 12 CCl2F2 000075-71-8   N   C D Dichlorodifluormethan
Freon 21 CHCl2F 000075-43-4 100 % N   C Dichlorfluormethan
Freon 22 CHClF2 000075-45-6   N, Xn   C Chlorodifluormethan
Fruktóza C6H12O6 000057-48-7 jakákoli   A A  
Furaldehyd, 2- C5H4O2 000098-01-1   T   C D Furankarboxyaldehyd, 2-; Furfural; Furalmethanal, 2-
Furalmethanal, 2- C5H4O2 000098-01-1   T   C D Furankarboxyaldehyd, 2-; Furaldehyd, 2-; Furfural
Furankarboxyaldehyd, 2- C5H4O2 000098-01-1   T   C D Furfural; Furaldehyd, 2-; Furalmethanal, 2-
Furfural C5H4O2 000098-01-1   T   C D Furankarboxyaldehyd, 2-; Furaldehyd, 2-; Furalmethanal, 2-
Furfurylalkohol C5H6O2 000098-00-0 techn. čistá Xn   A C  
Glukóza C6H12O6 000050-99-7 jakákoli   A A  
Glycerin C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   A A Glycerol; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3-
Glycerol C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   A A Glycerin; Propanetriol, 1,2,3-; Trihydroxypropan, 1,2,3-
Glycin C2H5NO2 000056-40-6 10 %   A A Glykokol; Kyselina aminooctová
Glykokol C2H5NO2 000056-40-6 10 %   A A Glycin; Kyselina aminooctová
Glykolát amonný C2H7NO3 035249-89-9   (Xi)   A B Hydroxyacetát amonný
Glysantin   Xn   A A nemrznoucí prostředek na bázi glykolu
Guma tragant 009000-65-1     A A  
Heptamolybdenan amonný (NH4)6Mo7O24 012054-85-2   Xi   A A  
Heptan, normální C7H16 000142-82-5   F, Xn X C D  
Hexadekanol, 1- C16H34O 036653-82-4 100 % Xi   A A Cetylalkohol; Palmitylalkohol
Hexan, n- C6H14 000110-54-3   F, Xn X D D  
Hexanetriol C6H14O3 100 % ?   A A  
Hexylalkohol C6H14O 000111-27-3   Xn   A  
Hořký mandlový olej C7H6O 090320-35-7   Xn   C C hlavně benzaldehyd
Hydrát draselný KHO 001310-58-3 10 % C+   A A Žíravý potaš; Hydroxid draselný; Louh draselný
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 1 % Xi   A A Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 30 % C+   A A Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 45 % C+   A A Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 50 % C+   A A Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 60 % C+   A A Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrát sodný NaOH 001310-73-2 koncentrovaná C   A A Hydroxid sodný; Louh sodný
Hydrazin N2H4 000302-01-2 10 % T X A Diamin; Dusíkový hydrid
Hydrazinhydrát N2H6O 010217-52-4 vodná (T, C) (X) A  
Hydrogensíran draselný KHSO4 007646-93-7 vodná (C)   A A  
Hydrogensíran draselný KHSO4 007646-93-7   C   A A  
Hydrogensíran sodný NaHSO4 007681-38-1 10 % (C)   A A  
Hydrogensíran sodný NaHSO4 007681-38-1 jakákoli (C)   A A  
Hydrogensiřičitan sodný NaHSO3 007631-90-5 vodná Xn   A A  
Hydrogensiřičitan sodný, roztok NaHSO3 007631-90-5   Xn   A A  
Hydrogensiřičitan sodný, roztok, obsahující SO2 NaHSO3 007631-90-5 nasycená Xn   A A  
Hydrogensiřičitan vápenatý Ca(HSO3)2 013780-03-5 nasycená Xn   A A  
Hydrogensiřičitan vápenatý Ca(HSO3)2 013780-03-5 vodná Xn   A A  
Hydrogenuhličitan amonný CH5NO3 001066-33-7 nasycená Xi   A A  
Hydrogenuhličitan draselný CHKO3 000298-14-6 nasycená   A A  
Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 000144-55-8 vodná   A A  
Hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2 nasycená   A A  
Hydrochinol C6H6O2 000123-31-9 nasycená Xn   A C Hydrochinon; Chinol
Hydrochinon C6H6O2 000123-31-9 nasycená Xn   A C Hydrochinol; Chinol
Hydrosulfid amonný (NH4)HS 012124-99-1 jakákoli T, C   A A Sirovodík amonný; Bisulfid amonný; Amoniak; Merkaptan amonný
Hydroxid amonný NH3 + H2O 001336-21-6 5 % Xi   A A  
Hydroxid amonný NH3 + H2O 001336-21-6 30 % C, N   A B  
Hydroxid amonný NH3 + H2O 001336-21-6   C, Xi, N   A A  
Hydroxid barnatý Ba(HO)2 012230-71-6 nasycená Xn   A A  
Hydroxid barnatý Ba(HO)2 012230-71-6 vodná Xn   A A  
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 1 % Xi   A A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 10 % C+   A A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 30 % C+   A A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 50 % C+   A A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid draselný KHO 001310-58-3 koncentrovaná C+   A A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Louh draselný
Hydroxid hlinitý Al(HO)3 021645-51-2   Xi   A B  
Hydroxid hořečnatý Mg(HO)2 001309-42-8 nasycená   A A  
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 1 % Xi   A A Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 30 % C+   A A Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 45 % C+   A A Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 50 % C+   A A Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 60 % C+   A A Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid sodný NaOH 001310-73-2 koncentrovaná C   A A Hydrát sodný; Louh sodný
Hydroxid vápenatý CaH2O2 001305-62-0 koncentrovaná C   A A  
Hydroxid vápenatý CaH2O2 001305-62-0 vodná (Xi)   A A  
Hydroxyacetát amonný C2H7NO3 035249-89-9   (Xi)   A B Glykolát amonný
Hydroxylamin disulfát H8N2SO6 010039-54-0 12 % Xn   A A  
Hyposulfit sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 jakákoli Xi   A A Thiosíran sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Hyposulfit sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 nasycená Xi   A A Thiosíran sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Hyposulfit sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 vodná Xi   A A Thiosíran sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Chinin C20H24N2O2 000130-95-0   Xn   A A  
Chinol C6H6O2 000123-31-9 nasycená Xn   A C Hydrochinol; Hydrochinon
Chlór Cl2 007782-50-5 10 % T   C D  
Chlór Cl2 007782-50-5 97 % T   D D  
Chlór Cl2 007782-50-5 výpary T   D D  
Chlor-1-propen, 3- C3H5Cl 000107-05-1 100 % F, T+ X C D Allylchlorid; Chlorpropylen, 3-
Chloracetofenon, p- C8H7ClO 000099-91-2   (Xn)   A A  
Chloralhydrát C2H3Cl3O2 000302-17-0 techn. čistá T, Xi   C C  
Chloramin T C7H7ClNaNSO2 000127-65-1 zředěná Xi   A  
Chlorbenzen C6H5Cl 000108-90-7   Xn X C D Benzenchlorid; Monochlorbenzen (MCB); Fenylchlorid
Chlorečnan sodný NaClO3 007775-09-9 jakákoli O, Xn   A Sodná sůl
Chlorethan, 1- C2H5Cl 000075-00-3   F+, Xn X C D Ethylchlorid; Monochlorethan
Chlorid amonný (NH4)Cl 012125-02-9 pevná Xn   A A čpavek
Chlorid amonný (NH4)Cl 012125-02-9 vodná Xn   A A čpavek
Chlorid barnatý BaCl2 010361-37-2 nasycená T   A A  
Chlorid barnatý BaCl2 010361-37-2 vodná T   A A  
Chlorid bismutitý BiCl3 007787-60-2   Xi   A A  
Chlorid cínatý SnCl2 007772-99-8 nasycená C, Xn   A A  
Chlorid cínatý SnCl2 007772-99-8 vodná (C, Xn)   A A  
Chlorid cíničitý SnCl4 007646-78-8 vodná C   A A  
Chlorid draselný KCl 007447-40-7 vodná Xi   A A  
Chlorid fosforečný PCl5 010026-13-8   T+, C   A  
Chlorid fosforitý PCl3 007719-12-2   T, C   C C  
Chlorid hlinitý AlCl3 007784-13-6 10 % ?   A B  
Chlorid hlinitý AlCl3 007784-13-6 nasycená C   A A  
Chlorid hlinitý AlCl3 007784-13-6 pevná C   A A  
Chlorid hořečnatý MgCl2 007786-30-3 vodná Xi   A A  
Chlorid kyseliny benzoové C7H5ClO 000098-88-4 100 % C   C C Benzenkarbonylchlorid; Benzoylchlorid
Chlorid měďnatý CuCl2 007447-39-4 nasycená Xn   A A  
Chlorid nikelnatý NiCl2 007718-54-9 nasycená T   A A  
Chlorid nikelnatý NiCl2 007718-54-9 vodná T   A A  
Chlorid rtuťnatý HgCl2 007487-94-7 vodná T+, C   A A  
Chlorid sodný NaCl 007647-14-5 jakákoli   A A  
Chlorid sodný NaCl 007647-14-5 vodná   A A  
Chlorid uhličitý CCl4 000056-23-5   T   D D  
Chlorid vápenatý CaCl2 010043-52-4 vodná Xi   A A  
Chlorid zinečnatý ZnCl2 007646-85-7 10 % C, Xn   A A  
Chlorid zinečnatý ZnCl2 007646-85-7 vodná (C, Xn)   A A  
Chlorid železitý FeCl3 007705-08-0 nasycená Xn   A A  
Chlorid železnatý FeCl2 007758-94-3 nasycená Xn   A A  
Chloristan draselný KClO4 007778-74-7 nasycená O, Xn   A A  
Chloristan draselný KClO4 007778-74-7 vodná O, Xn   A A  
Chloristan sodný NaClO4 007601-89-0 nasycená O, Xn   A A  
Chloritan sodný NaClO2 007758-19-2 zředěná (O, Xn)   A C  
Chlornan draselný KClO 007778-66-7 zředěná (O, C)   A C  
Chlornan sodný NaClO 007681-52-9 15 % O, C   B C Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný
Chlornan sodný NaClO 007681-52-9 12,5 % Cl O, C   B C Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný
Chlornan sodný NaClO 007681-52-9 nasycená O, C   B C Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný
Chlornan sodný NaClO 007681-52-9 zředěná (O, C)   B C Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný
Chlornan vápenatý Ca(OCl)2 007778-54-3 nasycená O, C   A A bělicí prášek
Chlorodifluormethan CHClF2 000075-45-6   N, Xn   C Freon 22
Chloroform CHCl3 000067-66-3 100 % Xn   D D  
Chlórová voda Cl2 x H2O 007782-50-5   (T)   D  
Kyselina chlorovodíková HCl 007647-01-0 5 %   A A Kyselina solná
Kyselina chlorovodíková HCl 007647-01-0 20 % Xi   A A Kyselina solná
Kyselina chlorovodíková HCl 007647-01-0 35 % C   A A Kyselina solná
Kyselina chlorovodíková HCl 007647-01-0 koncentrovaná C   A A Kyselina solná
Chlorpropylen, 3- C3H5Cl 000107-05-1 100 % F, T+ X C D Chlor-1-propen, 3-; Allylchlorid
Chroman draselný K2CrO4 007789-00-6 nasycená T   A A  
Chroman sodný NaCrO4 007775-11-3 zředěná T   A  
Isobutanol C4H10O 000078-83-1   Xn X A A Methyl-1-propanol, 2-; Isopropylkarbinol; Izobutylalkohol
Isobutyltrimethylmethan C8H18 000540-84-1 techn. čistá F, Xn X A C Isooktan; Trimethylpentan, 2,2,4-
Isooktan C8H18 000540-84-1 techn. čistá F, Xn X A C Trimethylpentan, 2,2,4-; Isobutyltrimethylmethan
Isopropylacetát C5H10O2 000108-21-4   F, Xi X B C  
Isopropylalkohol C3H8O 000067-63-0 techn. čistá F X A A  
Isopropylkarbinol C4H10O 000078-83-1   Xn X A A Methyl-1-propanol, 2-; Isobutanol; Izobutylalkohol
Izobutylalkohol C4H10O 000078-83-1   Xn X A A Methyl-1-propanol, 2-; Isopropylkarbinol; Isobutanol
Jablečný džus     A A  
Jedlý olej     A  
Jod, tinktura I2 007553-56-2   Xn (X) A C  
Jodid draselný KI 007681-11-0 nasycená (Xn)   A A  
Jodid draselný KI 007681-11-0 vodná (Xn)   A A  
Jodid hořečnatý MgI2 010377-58-9   (Xn)   A A  
Jodid sodný NaI 007681-82-5 jakákoli Xi   A A  
Jodoform CHI3 000075-47-8 100 % Xn   C Trijodmethan
Kafr C10H16O 000464-48-2 / -49-2   F, Xn X C D  
Kafrový olej 008008-51-3   Xn   D D ze skořicového kafru
Kakao   (—)   A A  
Kalciumacetát C4H6CaO4 000062-54-4 vodná   A A  
Kapsolat C21H40O3 000111-10-4   ?   A B Ethylenglykol monomethylether oleát; Methoxyethyl oleát, 2-; Methoxyethyl ester, 2-; změkčovadlo
Karbazol C12H9N 000086-74-8   Xn   A A  
Karbid vápníku CaC2 000075-20-7   F X A A  
Karbolineum 008001-58-9 vodná (Xn)   A Kreosot
Karnaubský vosk 008015-86-9     A A  
Klih jakákoli   A A  
Kokosový olej 008001-31-8 techn. čistá   A C  
Kreosot   (T)   A A  
Kreosot 008001-58-9 vodná (Xn)   A Karbolineum
Kresol (směsi) C7H8O 001319-77-3   T, C   D D  
Křemičitan sodný Na2Si3O7 001344-09-8 jakákoli C, Xn   A A vodní sklo
Křemičitan sodný Na2Si3O7 001344-09-8 nasycená C, Xn   A A vodní sklo
Křída CaCO3 000471-34-1 nasycená   A A Uhličitan vápenatý
Kumen C9H12 000098-82-8   Xi X C D  
Kyanid draselný KCN 000151-50-8 nasycená T+   A A  
Kyanid draselný KCN 000151-50-8 vodná T+   A A  
Kyanid měďný CCuN 000544-92-3 nasycená T   A A  
Kyanid rtuťnatý C2HgN2 000592-04-1 nasycená T+   A A  
Kyanid sodný CNNa 000143-33-9 nasycená T   A A Kyselina kyanovodíková, sodná sůl
Kyanid sodný CNNa 000143-33-9 vodná T   A A Kyselina kyanovodíková, sodná sůl
Kyanid stříbrný CAgN 000506-64-9   T   A A  
Kyanoethylen C3H3N 000107-13-1   F, T X A C Akrylonitril; Propenenitril, 2-; Vinylkyanid
Kyanometan C2H3N 000075-05-8   F, T X A A Methylkyanid; Acetonitril; Ethannitril
Kyanovodík HCN 000074-90-8 techn. čistá F+, T+ X A A  
Kyanovodík HCN 000074-90-8 vodná F+, T+ X A A  
Kyselina adipová C6H10O4 000124-04-9 nasycená Xi   A B Kyselina hexandiová; Kyselina butandikarboxylová, 1,4-
Kyselina aminooctová C2H5NO2 000056-40-6 10 %   A A Glykokol; Glycin
Kyselina aminopropanová, alfa- C3H7NO2 000056-41-7     A A Kyselina aminopropanová, L-2; Alanin, L-
Kyselina aminopropanová, L-2 C3H7NO2 000056-41-7     A A Alanin, L-; Kyselina aminopropanová, alfa-
Kyselina aminová CH2O2 000064-18-6   C, F X A B Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina methanová; Kyselina mravenčí; Kyselina formylová
Kyselina arsenová H3AsO4 022538-92-7 vodná T, N   B  
Kyselina arsenová H3AsO4 022538-92-7   T, N   B  
Kyselina askorbová C6H8O6 000050-81-7 vodná   A A  
Kyselina benzensulfonová C6H6SO3 000098-11-3 nasycená C   A A  
Kyselina benzoová C7H6O2 000065-85-0 nasycená Xn, Xi   A A  
Kyselina benzoová C7H6O2 000065-85-0 vodná Xn, Xi   A A  
Kyselina boritá H3BO3 010043-35-3 10 % Xi   A A  
Kyselina boritá H3BO3 010043-35-3 vodná Xi   A A  
Kyselina butandikarboxylová, 1,4- C6H10O4 000124-04-9 nasycená Xi   A B Kyselina hexandiová; Kyselina adipová
Kyselina citronová C6H8O7 000077-92-9 10 % Xi   A A  
Kyselina citronová C6H8O7 000077-92-9 50 % Xi   A A  
Kyselina citronová C6H8O7 000077-92-9 nasycená Xi   A A  
Kyselina cukrová nasycená (Xi)   A A  
Kyselina diglykolová C4H6O5 000110-99-6 30 % Xn, Xi   A A  
Kyselina diglykolová C4H6O5 000110-99-6 vodná Xn   A A  
Kyselina dichloroctová C2H2Cl2O2 000079-43-6 50 % C   A A  
Kyselina dichloroctová C2H2Cl2O2 000079-43-6 techn. čistá C   C C  
Kyselina dusičná HNO3 007697-37-2 10 % C   A A  
Kyselina dusičná HNO3 007697-37-2 50 % C+   C D  
Kyselina dusičná HNO3 007697-37-2 66 % C+   C D  
Kyselina dusičná HNO3 007697-37-2 70 % O, C+   C D  
Kyselina dusičná HNO3 007697-37-2 100 % O, C+   D D  
Kyselina dusičná, amonná sůl (NH4)NO3 006484-52-2 nasycená O   A A Dusičnan amonný
Kyselina dusičná, draselná sůl KNO3 007757-79-1 50 % O, Xn   A A Ledek; Dusičnan draselný
Kyselina dusičná, draselná sůl KNO3 007757-79-1 vodná O, Xn   A A Ledek; Dusičnan draselný
Kyselina dusičná, hořečnatá sůl Mg(NO3)2 010377-60-3 nasycená O, Xi   A A Dusičnan hořečnatý
Kyselina dusitá, sodná sůl NaNO2 007632-00-0 nasycená O, T   A A Dusitan sodný
Kyselina dusitá, sodná sůl NaNO2 007632-00-0 vodná O, T   A A Dusitan sodný
Kyselina ethandiová C2H2O4 x 2H2O 000144-62-7 vodná Xn   A A Kyselina šťavelová
Kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) C10H16N2O8 000060-00-4   Xi   A A  
Kyselina formylová CH2O2 000064-18-6   C, F X A B Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina methanová; Kyselina aminová; Kyselina mravenčí
Kyselina fosforečná H3PO4 007664-38-2 5 % Xi   A A  
Kyselina fosforečná H3PO4 007664-38-2 20 % Xi   A A  
Kyselina fosforečná H3PO4 007664-38-2 30 % C   A A  
Kyselina fosforečná H3PO4 007664-38-2 85 % C   A A  
Kyselina ftalová C8H6O4 000088-99-3 nasycená Xi   A A  
Kyselina gallová C7H6O5 x H2O 000149-91-7   Xi   A A  
Kyselina glykolová C2H4O3 000079-14-1 70 % C, Xn   A A  
Kyselina hexandiová C6H10O4 000124-04-9 nasycená Xi   A B Kyselina adipová; Kyselina butandikarboxylová, 1,4-
Kyselina hlinitá C4H7AlO5 x H2O 000142-03-0 nasycená Xi   A  
Kyselina chloristá HClO4 007601-90-3 20 % Xi   A C  
Kyselina chloristá HClO4 007601-90-3 70 % E, O, C+   C D  
Kyselina chloroctová C2H3ClO2 000079-11-8 50 % T, C   A C  
Kyselina chloroctová C2H3ClO2 000079-11-8   T, C   A A  
Kyselina chlorečná HClO3 007790-93-4 1 % (C)   A A  
Kyselina chlorečná HClO3 007790-93-4 20 % (O), C   A D  
Sodná sůl NaClO3 007775-09-9 jakákoli O, Xn   A Chlorečnan sodný
Kyselina chlorsulfonová ClHSO3 007790-94-5 techn. čistá C+   D D  
Kyselina chromová CrO3 001333-82-0 10 % O, T, C, N   A A Oxid chromitý
Kyselina chromová CrO3 001333-82-0 20 % O, T, C, N   A C Oxid chromitý
Kyselina chromová CrO3 001333-82-0 50 % O, T, C, N   C D Oxid chromitý
Kyselina chromová sírová CrO3 + H2SO4 065272-71-1 koncentrovaná O, T, C, N   D D  
Kyselina jantarová C4H6O4 000110-15-6 50 % Xi   A A  
Kyselina jantarová C4H6O4 000110-15-6 nasycená Xi   A A  
Kyselina křemičitá H2SiF6 016961-83-4 32 % C   A A  
Kyselina kyanovodíková, sodná sůl CNNa 000143-33-9 nasycená T   A A Kyanid sodný
Kyselina kyanovodíková, sodná sůl CNNa 000143-33-9 vodná T   A A Kyanid sodný
Kyselina maleinová C4H4O4 000110-16-7 nasycená Xn   A A  
Kyselina maleinová C4H4O4 000110-16-7 vodná Xn   A A  
Kyselina máselná C4H8O2 000107-92-6   C   D D  
Kyselina methakrylová C4H6O2 000079-41-4   C   A A  
Kyselina methanová CH2O2 000064-18-6   C, F X A B Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina mravenčí; Kyselina aminová; Kyselina formylová
Kyselina mléčná C3H6O3 000050-21-5 3 % ?   A B Laktol
Kyselina mléčná C3H6O3 000050-21-5 80 % C   A A Laktol
Kyselina mléčná C3H6O3 000050-21-5 85 % C   A A Laktol
Kyselina močová C5H4N4O3 000069-93-2   Xi   A A  
Kyselina mravenčí CH2O2 000064-18-6 3 % Xi   A B Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina methanová; Kyselina aminová; Kyselina formylová
Kyselina mravenčí CH2O2 000064-18-6 100 % C, F+, T X A B Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina methanová; Kyselina aminová; Kyselina formylová
Kyselina mravenčí CH2O2 000064-18-6   C, F X A B Kyselina vodíková karboxylová; Kyselina methanová; Kyselina aminová; Kyselina formylová
Kyselina nikotinová C6H5NO2 000059-67-6 zředěná Xi   A A  
Kyselina nitrobenzoová C7H5NO4   (Xn)   A  
Kyselina nitrochlorovodíková HNO3 + HCl 008007-56-5   C   D D Lučavka královská
Kyselina octová C2H4O2 000064-19-7 5 % Xi   A C  
Kyselina octová C2H4O2 000064-19-7 10 % Xi   A A  
Kyselina octová C2H4O2 000064-19-7 50 % C   A A  
Kyselina octová C2H4O2 000064-19-7 90 % C+ X A B  
Kyselina olejová C18H34O2 000112-80-1 techn. čistá Xi   A C  
Kyselina palmitová C16H32O2 000057-10-3 techn. čistá Xi   B B  
Kyselina pikrová C6H3N3O7 000088-89-1 1 % vodná T   A  
Kyselina propionová C3H6O2 000079-09-4 50 % C, F X A C  
Kyselina propionová C3H6O2 000079-09-4   C, F+ X A C  
Kyselina salicylová C7H6O3 000069-72-7 nasycená (Xn, Xi)   A A  
Kyselina salicylová C7H6O3 000069-72-7 prášková Xn, Xi   A A  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 6 % Xi   A A  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 20 % Xi   A A  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 38 % C   A A  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 40 % C+   A A  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 60 % C+   A C  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 80 % C+   A A  
Kyselina sírová H2SO4 007664-93-9 95 % C+   C D  
Kyselina sírová, dimethylester CH4SO4 000077-78-1 50 % (C)   A A Dimethylsulfát
Kyselina siřičitá H2SO3 007782-99-2 nasycená (C)   A A  
Kyselina siřičitá, disodná sůl Na2SO3 007757-83-7 nasycená Xn   A A Siřičitan sodný
Kyselina solná HCl 007647-01-0 20 % Xi   A A Kyselina chlorovodíková
Kyselina stearová C18H36O2 000057-11-4 krystalová Xi   A C  
Kyselina šťavelová C2H2O4 x 2H2O 000144-62-7 vodná Xn   A A Kyselina ethandiová
Kyselina šťavelová C2H2O4 x 2H2O 000144-62-7   Xn   A A Kyselina ethandiová
Kyselina taninová C76H52O46 001401-55-4 10 % Xi   A A  
Kyselina taninová C76H52O46 001401-55-4   Xi   A A  
Kyselina thioglykolová C2H4SO2 000068-11-1   T, C   A A  
Kyselina thiokyanová, amonná sůl CH4N2S 001762-95-4   Xn   A A Sulfokyanid amonný; Rodanid amonný; Thiokyanát amonný
Kyselina trichloroctová (TCA) C2HCl3O2 000076-03-9   C+   C D  
Kyselina vinná C4H6O6 000087-69-4 vodná Xi   A A  
Kyselina vinná C4H6O6 000087-69-4   Xi   A A  
Kyselina vodíková karboxylová CH2O2 000064-18-6   C, F X A B Kyselina mravenčí; Kyselina methanová; Kyselina aminová; Kyselina formylová
Kysličník sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 jakákoli Xi   A A Hyposulfit sodný; Thiosíran sodný; ustalovač
Kysličník sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 nasycená Xi   A A Hyposulfit sodný; Thiosíran sodný; ustalovač
Kysličník sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 vodná Xi   A A Hyposulfit sodný; Thiosíran sodný; ustalovač
Kyslík O2 007782-44-7 techn. čistá O   A C  
Laktol C3H6O3 000050-21-5 3 % ?   A B Kyselina mléčná
Laktol C3H6O3 000050-21-5 80 % C   A A Kyselina mléčná
Laktol C3H6O3 000050-21-5 85 % C   A A Kyselina mléčná
Laktóza C12H22O11 000063-42-3 vodná   A A  
Lanolin 008006-54-0 techn. čistá   C C  
Ledek KNO3 007757-79-1 50 % O, Xn   A A Dusičnan draselný; Kyselina dusičná, draselná sůl
Ledek KNO3 007757-79-1 vodná O, Xn   A A Dusičnan draselný; Kyselina dusičná, draselná sůl
Ligroin 008032-32-4   (Xn)   C D Petrolether
Lihoviny C2H6O     A Ethylalkohol
Lněný olej 008001-26-1 techn. čistá   A C  
Louh draselný KHO 001310-58-3 10 % C+   A A Žíravý potaš; Hydrát draselný; Hydroxid draselný
Louh sodný NaOH 001310-73-2 1 % Xi   A A Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Louh sodný NaOH 001310-73-2 30 % C+   A A Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Louh sodný NaOH 001310-73-2 45 % C+   A A Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Louh sodný NaOH 001310-73-2 50 % C+   A A Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Louh sodný NaOH 001310-73-2 60 % C+   A A Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Louh sodný NaOH 001310-73-2 koncentrovaná C   A A Hydrát sodný; Hydroxid sodný
Lučavka královská HNO3 + HCl 008007-56-5   C   D D Kyselina nitrochlorovodíková
Lůj techn. čistá   A A  
Manganistan draselný KMnO4 007722-64-7   O, Xn   A A Kyselina manganová, draselná sůl; Condyho krystaly
Máslo     A  
Mazací oleje   ?   B C  
Med     A A  
Měkké mýdlo zředěná ?   A A  
Melasa     A A  
Melasová mladina   ?   A A  
Mentol C10H20O 000089-78-1 pevná Xi   C D  
Merkaptan amonný (NH4)HS 012124-99-1 jakákoli T, C   A A Sirovodík amonný; Hydrosulfid amonný; Amoniak; Bisulfid amonný
Metabisulfit sodný Na2S2O5 007681-57-4 jakákoli Xn   A A  
Methoxybutanol C5H12O2 100 % ? X A C  
Methoxyethan C3H8O 000540-67-0 100 % (F+) X C Methylethylether
Methoxyethyl ester, 2- C21H40O3 000111-10-4   ?   A B Kapsolat; Methoxyethyl oleát, 2-; Ethylenglykol monomethylether oleát; změkčovadlo
Methoxyethyl oleát, 2- C21H40O3 000111-10-4   ?   A B Kapsolat; Ethylenglykol monomethylether oleát; Methoxyethyl ester, 2-; změkčovadlo
Methyl-1-propanol, 2- C4H10O 000078-83-1   Xn X A A Isobutanol; Isopropylkarbinol; Izobutylalkohol
Methylacetát C3H6O2 000079-20-9 techn. čistá F X A A  
Methylalkohol CH4O 000067-56-1   F, T X A A  
Methylamin CH5N 000074-89-5 32 % F+, C X A  
Methylbenzen C7H8 000108-88-3   F, Xn X C D  
Methylbromid CH3Br 000074-83-9 techn. čistá T   D D  
Methylcyklohexan C7H14 000108-87-2   F, Xn X C  
Methylenchlorid CH2Cl2 000075-09-2   Xn   D D  
Methylethylenoxid C3H6O 000075-56-9   F+, T X A B Epoxypropan, 1,2-; Methyloxiran; Propylenoxid
Methylethylether C3H8O 000540-67-0 100 % (F+) X C Methoxyethan
Methylethylkarbinol C4H10O 000078-92-2   Xn X A B Butanol, -2; Butylalkohol, sec-; Butylenhydrát
Methylethylketon (MEK) C4H8O 000078-93-3   F X C D  
Methylchlorid CH3Cl 000074-87-3 techn. čistá F+, T X B  
Methylisobutylketon C6H12O 000108-10-1   F X B C  
Methylketon C3H6O 000067-64-1   F, Xi X C C Propanon, 2-; Dimethylketon; Aceton
Methylkyanid C2H3N 000075-05-8   F, T X A A Acetonitril; Kyanometan; Ethannitril
Methyloxiran C3H6O 000075-56-9   F+, T X A B Epoxypropan, 1,2-; Propylenoxid; Methylethylenoxid
Methylpropylketon C5H10O 000107-87-9   (F) X B C  
Minerální olej 008012-95-1   (Xn)   B D  
Minerální voda     A A  
Mléko     A A  
Moč     A A  
Močovina CH4N2O 000057-13-6 vodná Xi   A A  
Močovina CH4N2O 000057-13-6   Xi   A A  
Monochlorbenzen (MCB) C6H5Cl 000108-90-7   Xn X C D Benzenchlorid; Chlorbenzen; Fenylchlorid
Monochlorethan C2H5Cl 000075-00-3   F+, Xn X C D Ethylchlorid; Chlorethan, 1-
Morfolin C4H9NO 000110-91-8 techn. čistá C, Xn X A A  
Mořská voda     A A  
Motorová nafta 068334-30-5 100 % (Xn)   A D  
Motorový olej HD, bez aromatických látek   ?   A C  
Mýdla, tekutá   ?   A A  
Nafta pro vytápění   Xn   C D  
Naftalen C10H8 000091-20-3 100 % F, Xn X A C  
Naftalen (v alkoholu)   F, Xn X A D  
Nicotin C10H14N2 000054-11-5   T+   A  
Nitrobenzene C6H5NO2 000098-95-3   T   D D  
Nitrotoluen C7H7NO2 001321-12-6 techn. čistá T   A C  
Nonanol C9H20O 000143-08-8 100 % Xn, Xi   A A Nonyl alkohol; Pelargonický alkohol; Oktylkarbinol
Nonyl alkohol C9H20O 000143-08-8 100 % Xn, Xi   A A Nonanol; Pelargonický alkohol; Oktylkarbinol
Ocet   (Xi)   A C  
Octan amonný C2H7NO2 000631-61-8 nasycená Xi   A A  
Octan draselný C2H3KO2 000127-08-2 vodná Xi   A A  
Octan měďnatý C4H6CuO4 004180-12-5 vodná Xn   A A měděnka
Octan nikelnatý C4H6NiO4 000373-02-4 vodná (T, N)   A A  
Octan olovnatý C4H6PbO4 000301-04-2 vodná T, N   A A  
Octan olovnatý C4H6PbO4 000301-04-2   T, N   A A  
Octan sodný C2H3NaO2 000127-09-3 jakákoli   A A Sodná sůl kyseliny octové
Octan stříbrný C2H3AgO2 000563-63-3   Xi   A A  
Octan zinečnatý C4H6ZnO4 000557-34-6 vodná Xn, Xi   A A  
Octový aldehyd C2H4O 000075-07-0 40 % F+, Xn X B D Acetaldehyd; Ethanal; Ethyldehyd
Octový aldehyd C2H4O 000075-07-0 techn. čistá F+, Xn X B D Acetaldehyd; Ethanal; Ethyldehyd
Oktan C8H18 000111-65-9   F, Xn X A A  
Oktylkarbinol C9H20O 000143-08-8 100 % Xn, Xi   A A Nonanol; Pelargonický alkohol; Nonyl alkohol
Olej pro dvoutaktní motory 100 %   A C  
Olej z cedrového dřeva 008000-27-9   ?   D D  
Olej z tresčích jater 008001-69-2     A C  
Oleje a tuky, rostlinné     A C  
Oleje, esenciální   ?   C D  
Oleum H2SO4 x SO3 008014-95-7 10 % SO3 C+   D D Dýmavá kyselina sírová
Ovocná dřeň     A A  
Ovocné víno     A A  
Oxalát amonný C2H8N2O4 014258-49-2   Xn   A B  
Oxid hlinitý, alfa- Al2O3 001344-28-1 pevná   A A  
Oxid chromitý CrO3 001333-82-0 10 % O, T, C, N   A A Kyselina chromová
Oxid křemičitý SiO2 007631-86-9 jakákoli   A A  
Oxid sírový SO3 007446-11-9   C+   D D  
Oxid siřičitý SO2 007446-09-5 tekutá T, C   D D s H2O → kyselina sírová
Oxid siřičitý SO2 007446-09-5 vlhká T, C   A A s H2O → kyselina sírová
Oxid uhličitý CO2 000124-38-9 nasycená ?   A A  
Oxid uhličitý, suchý CO2 000124-38-9 techn. čistá ?   A A  
Oxid uhličitý, vlhký CO2 000124-38-9 techn. čistá ?   A A  
Oxid vápenatý CaO 001305-78-8 prášková C   A A  
Oxid zinečnatý ZnO 001314-13-2 pevná Xn, Xi   A A  
Oxychlorid fosforečný PCl3O 010025-87-3 100 % T, C   A  
Oxychlorid fosforečný PCl3O 010025-87-3   T, C   A  
Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný NaClO 007681-52-9 15 % O, C   B C Chlornan sodný
Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný NaClO 007681-52-9 12,5 % Cl O, C   B C Chlornan sodný
Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný NaClO 007681-52-9 nasycená O, C   B C Chlornan sodný
Oxychlorid sodný, Oxid chlorid sodný NaClO 007681-52-9 zředěná (O, C)   B C Chlornan sodný
Ozón O3 010028-15-6   (O, T)   C D  
Palmitylalkohol C16H34O 036653-82-4 100 % Xi   A A Hexadekanol, 1-; Cetylalkohol
Pára H2O až do 150 °C ?   D  
Parafíny CnH2n+2 100 % ?   A A  
Paraldehyd C6H12O3 007397-62-8 100 % Xi   A A rozpouštědlpvý čistič
Parfémy   ?   C  
Pektin 009000-69-5 vodná   A A  
Pektin 009000-69-5     A A  
Pelargonický alkohol C9H20O 000143-08-8 100 % Xn, Xi   A A Nonanol; Nonyl alkohol; Oktylkarbinol
Penicilin   Xn   (A) antibiotikum
Pentan, normální C5H12 000109-66-0   F X A C  
Pentanol, 1- C5H12O 000071-41-0   Xn X A B Amylalkohol, n-; Butylkarbinol, n-; Pentyl alkohol, n-
Pentanon, 3- C5H10O 000096-22-0   F   B C Diethylketon; Diethylceton; Dimethylaceton
Pentoxid arsenový As2O5 001303-28-2   T, N   A A  
Pentyl alkohol, n- C5H12O 000071-41-0   Xn X A B Amylalkohol, n-; Butylkarbinol, n-; Pentanol, 1-
Perboritan sodný NaBO2(HO)2 x 3H2O 013517-20-9 nasycená (O, Xn)   A A  
Perboritan sodný NaBO2(HO)2 x 3H2O 013517-20-9 vodná (O, Xn)   A A  
Perchlorethylen C2Cl4 000127-18-4   Xn   D D Tetrachlorethylen; Tetrachlorethen
Peroxid sodný Na2O2 001313-60-6 10 % O, C+   A C  
Peroxid sodný Na2O2 001313-60-6 nasycená O, C+   C C  
Peroxid vodíku H2O2 007722-84-1 3 % Xi   A A  
Peroxid vodíku H2O2 007722-84-1 30 % C   A B  
Peroxid vodíku H2O2 007722-84-1 90 % O, C   A B  
Peroxid vodíku H2O2 007722-84-1 100 % O, C   A D  
Persíran draselný K2(SO4)2 007727-21-1 jakákoli O, Xn   A A  
Petrolej techn. čistá Xn, N X C D  
Petrolej 008008-20-6   (Xn)   C D lampový olej
Petrolether 008032-32-4   (Xn)   C D Nafta
Pivo     A A  
Polyesterové pryskyřice   (Xn) (X) C D  
Polyethylenglykol HO-(C2H4O)n-H 025322-68-3 100 % (—)   A A  
Polyfosforečnan amonný (APP) (NH4PO3)n 068333-79-9   Xi   A A  
Polyfosforečnany sodné (NaPO3)6 068915-31-1 nasycená   A A  
Pomerančový džus     A A  
Pomerančový olej 008028-48-6   Xn   (C) hlavně limonen
Pomerančový olej, hořký 068916-04-1   ?   C D  
Propan C3H8 000074-98-6 plynná F+ X D D  
Propan C3H8 000074-98-6 tekutá F+ X A  
Propanetriol, 1,2,3- C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   A A Glycerin; Glycerol; Trihydroxypropan, 1,2,3-
Propanon, 2- C3H6O 000067-64-1   F, Xi X C C Aceton; Dimethylketon; Methylketon
Propargylalkohol C3H4O 000107-19-7 7 % Xn   A A  
Propenenitril, 2- C3H3N 000107-13-1   F, T X A C Kyanoethylen; Akrylonitril; Vinylkyanid
Propenylalkohol C3H6O 000107-18-6 96 % F, T X C C Vinylkarbinol; Allylalkohol
Propylalkohol C3H8O 000071-23-8   F X A A  
Propylen C3H6 000115-07-1   F+ X A A  
Propylenglykol C3H8O2 000057-55-6     A A  
Propylenoxid C3H6O 000075-56-9   F+, T X A B Epoxypropan, 1,2-; Methyloxiran; Methylethylenoxid
Propylkarbinol C4H10O 000071-36-3 techn. čistá Xn X A C Butylalkohol, normální; Butanol
Prostředky na mytí nádobí vodná ?   A A  
Pyridin C5H5N 000110-86-1   F, Xn X B Azin; Azabenzen
Resorcinol C6H6O2 000108-46-3 5 %   A A  
Resorcinol C6H6O2 000108-46-3 nasycená Xn   A A  
Ricinový olej 008001-79-4 100 % Xi   A A  
Rodanid amonný CH4N2S 001762-95-4   Xn   A A Sulfokyanid amonný; Thiokyanát amonný; Kyselina thiokyanová, amonná sůl
Ropa 100 % (N)   A C  
Ropný ether 008032-32-4 techn. čistá (F, Xn) X A C  
Roztok formaldehydu CH2O 000050-00-0 10 % Xn   A A  
Roztok formaldehydu CH2O 000050-00-0 30 % T   A A  
Roztok formaldehydu CH2O 000050-00-0 40 % T   B C  
Rtuť Hg 007439-97-6 čistá T   A A  
Sagrotan dezinfekce tekutá ?   A C dezinfekční prostředek
Salicylaldehyd C7H6O2 000090-02-8   Xn, Xi   A B  
Silikonový olej   ?   A A  
Síra S8 007704-34-9 techn. čistá Xi   A A sirný květ
Síran amonný (NH4)2SO4 007783-20-2 10 % Xn   A A  
Síran amonný (NH4)2SO4 007783-20-2 nasycená Xn   A A  
Síran draselný K2SO4 007778-80-5 vodná Xn   A A  
Síran hlinitý Al2(SO4)3 010043-01-3 10 % ?   A A  
Síran hlinitý Al2(SO4)3 010043-01-3 nasycená Xn   A A  
Síran hlinitý amonný dodekahydrát (NH4)Al(SO4)2 007784-26-1 nasycená Xi   A A  
Síran hlinitý draselný KAl(SO4)2 x 12H2O 010043-67-1 nasycená Xi   A A  
Síran hlinitý draselný KAl(SO4)2 x 12H2O 010043-67-1 zředěná Xi   A A  
Síran hlinitý sodný NaAl(SO4)2 010102-71-3   ?   A A  
Síran hořečnatý MgSO4 007487-88-9 jakákoli   A A  
Síran měďnatý CuSO4 x 5H2O 007758-99-8 vodná Xn   A A modrá skalice
Síran nikelnatý NiSO4 007786-81-4 nasycená Xn   A A  
Síran nikelnatý NiSO4 007786-81-4 vodná Xn   A A  
Síran olovnatý PbSO4 007446-14-2   (T, N)   A A  
Síran sodný Na2SO4 007757-82-6 nasycená   A A  
Síran sodný Na2SO4 007757-82-6 vodná   A A  
Síran sodný Na2SO4 007757-82-6     A A  
Síran vápenatý CaSO4 007778-18-9 nasycená   A A  
Síran zinečnatý ZnSO4 007733-02-0 10 %   A A  
Síran železitý Fe2(SO4)3 010028-22-5 nasycená Xi   A A  
Síran železitý amonný (NH4)Fe(SO4)2 007783-83-7 nasycená Xi   A A  
Síran železnatý FeSO4 007720-78-7 nasycená (Xn)   A A  
Síran železnatý FeSO4 007720-78-7 vodná (Xn)   A A  
Síran železnatý FeSO4 007720-78-7   Xn   A A  
Síran železnatý amonný (NH4)2Fe(SO4)2 007783-85-9   Xi   A A  
Sirouhlík CS2 000075-15-0   F+, T X D D  
Sirovodík H2S 007783-06-4 nasycená F+, T+ X A A  
Sirovodík amonný (NH4)HS 012124-99-1 jakákoli T, C   A A Bisulfid amonný; Hydrosulfid amonný; Amoniak; Merkaptan amonný
Siřičitan draselný K2SO3 010117-38-1 nasycená (Xi)   A A  
Siřičitan sodný Na2SO3 007757-83-7 nasycená Xn   A A Kyselina siřičitá, disodná sůl
Skořicový olej 008007-80-5   Xn, Xi   D D  
Sladina k fermentaci   ?   A A  
Slaná voda, mořská voda     A A  
Směs vody a glykolu   Xn   A A  
Smrkový olej 008008-80-8   ?   B D  
Sodná sůl kyseliny octové C2H3NaO2 000127-09-3 jakákoli   A A Octan sodný
Solný pramen NaCl 007647-14-5 nasycená   A A  
Spermaceti 008002-23-1     A C  
Stearát olovnatý C36H70PbO4 001072-35-1   ?   A A  
Stearát sodný C18H35NaO2 000822-16-2 vodná (Xi)   A A  
Stearát zinečnatý C36H70ZnO4 000557-05-1   Xi   A A  
Strojní olej 100 % ?   A D  
Strychnin C21H22N2O2 000057-24-9   T+   A A  
Styren C8H8 000100-42-5 100 % Xn, Xi X C D  
Subacetát hlinitý C4H7AlO5 000142-03-0 vodná Xn   A A  
Sulfid amonný (NH4)2S 012135-76-1 jakákoli T, C X A A Sulfid diamonný
Sulfid amonný (NH4)2S 012135-76-1 vodná T, C X A A Sulfid diamonný
Sulfid barnatý BaS 021109-95-5 nasycená (T)   A A  
Sulfid diamonný (NH4)2S 012135-76-1 jakákoli T, C X A A Sulfid amonný
Sulfid draselný K2S 001312-73-8 zředěná (C)   A A  
Sulfid sodný Na2S 001313-82-2 nasycená C   A A  
Sulfid sodný Na2S 001313-82-2 vodná C   A A  
Sulfid vápenatý CaS 020548-54-3   C   C C  
Sulfokyanid amonný CH4N2S 001762-95-4   Xn   A A Thiokyanát amonný; Rodanid amonný; Kyselina thiokyanová, amonná sůl
Sulfurylchlorid Cl2SO2 007791-25-5 techn. čistá C   D D  
Škrobový roztok (C6H10O5)n jakákoli   A A  
Škrobový sirup     A A  
Šťáva z cukrové řepy     A A  
Šťavelan sodný C2Na2O4 000062-76-0 nasycená Xn   A A  
Taninové výtažky   ?   A A  
Taninové výtažky ze zeleniny techn. obvykle ?   A A  
Terpentýnový olej 008006-64-2   Xn X C D  
Tetrabromethan (TBE) C2H2Br4 100 % T+   C D  
Tetraethylolovo (TEL) C8H20Pb 000078-00-2 techn. čistá T+ X A  
Tetrahydrofuran (THF) C4H8O 000109-99-9   F, Xi X D D  
Tetrahydronaftalen C10H12 000119-64-2 techn. čistá Xi   D D  
Tetrachlorethan C2H2Cl4 techn. čistá T+   C D  
Tetrachlorethen C2Cl4 000127-18-4   Xn   D D Perchlorethylen; Tetrachlorethylen
Tetrachlorethylen C2Cl4 000127-18-4   Xn   D D Perchlorethylen; Tetrachlorethen
Thiofen C2H4S 000110-02-1   F, Xn X C C  
Thiokyanát amonný CH4N2S 001762-95-4   Xn   A A Sulfokyanid amonný; Rodanid amonný; Kyselina thiokyanová, amonná sůl
Thionylchlorid Cl2SO 007719-09-7 techn. čistá C   D D  
Thiosíran draselný K2S2O3 010233-00-8 nasycená Xi   A A  
Thiosíran sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 jakákoli Xi   A A Hyposulfit sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Thiosíran sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 nasycená Xi   A A Hyposulfit sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Thiosíran sodný Na2S2O3 x 5H2O 010102-17-7 vodná Xi   A A Hyposulfit sodný; Kysličník sodný; ustalovač
Toluen 092045-38-0 100 % T   A C  
Transformátorový olej   ?   C C  
Tribrommethan CHBr3 000075-25-2   T   D D  
Tributylcitrát (TBC) C18H32O7 000077-94-1     B C  
Tributylfosfát (TBP) C12H27PO4 000126-73-8 techn. čistá Xn   A A  
Triethanolamin (TEA) C6H15NO3 000102-71-6 techn. čistá Xi   A B  
Triethylenglykol C6H14O4 000112-27-6   Xi   A A  
Trihydroxypropan, 1,2,3- C3H8O3 000056-81-5 jakákoli Xi   A A Glycerin; Propanetriol, 1,2,3-; Glycerol
Trichloracetaldehyd C2HCl3O 000075-87-6 100 % T, Xi   A A  
Trichlorbenzen C6H3Cl3 100 % (Xn)   D D  
Trichlorethan C2H3Cl3   Xn   D D  
Trichlorethylen (TRI) C2HCl3 000079-01-6 100 % Xn   D D  
Trichlorid antimonitý SbCl3 010025-91-9 90 % C   A A  
Trichlortrifluoroethan C2Cl3F3 100 % ?   C D Freon 113
Trijodmethan CHI3 000075-47-8 100 % Xn   C Jodoform
Trikrezylfosfát (TCF) C21H21PO4 techn. čistá T, Xn, N   A A  
Trimethylpentan, 2,2,4- C8H18 000540-84-1 techn. čistá F, Xn X A C Isooktan; Isobutyltrimethylmethan
Trioktyl fosfát C24H54PO4 000078-42-2 techn. čistá (Xn)   A Tris (2-ethylhexyl) fosfát
Tripropylenglykol (TPG) C9H20O4 024800-44-0   (—)   A A  
Tris (2-ethylhexyl) fosfát C24H54PO4 000078-42-2 techn. čistá (Xn)   A Trioktyl fosfát
Uhelný plyn, bez benzenu   F+, T X A  
Uhličitan amonný (NH4)2CO3 010361-29-2 50 % Xn   A A  
Uhličitan amonný (NH4)2CO3 010361-29-2 vodná Xn   A A  
Uhličitan barnatý BaCO3 000513-77-9 nasycená Xn   A A  
Uhličitan draselný K2CO3 000584-08-7 nasycená Xn   A A  
Uhličitan draselný K2CO3 000584-08-7 vodná Xn   A A  
Uhličitan hořečnatý MgCO3 000546-93-0 nasycená   A A  
Uhličitan sodný Na2CO3 000497-19-8 nasycená Xi   A A  
Uhličitan sodný Na2CO3 000497-19-8 vodná Xi   A A  
Uhličitan sodný Na2CO3 000497-19-8   Xi   A A  
Uhličitan vápenatý CaCO3 000471-34-1 nasycená   A A Křída
Uhličitan zinečnatý ZnCO3 003486-35-9 nasycená ?   A A  
Undecanol C11H24O 000112-42-5   Xi   A C  
Ustalovač pro fotografie   ?   A A  
Vazelína 008009-03-8 techn. čistá (—)   B C vazelína
Vazelínový olej 008012-95-1 100 % ?   A C parafinový olej
Vazelínový olej 008012-95-1   ?   A C parafinový olej
Včelí vosk 008012-89-3     A A  
Vína     A A  
Vinylacetát C4H6O2 000108-05-4 techn. čistá F X A A  
Vinylidenchlorid C2H2Cl2 000075-35-4   F+, Xn X D D  
Vinylkarbinol C3H6O 000107-18-6 96 % F, T X C C Allylalkohol; Propenylalkohol
Vinylkyanid C3H3N 000107-13-1   F, T X A C Kyanoethylen; Propenenitril, 2-; Akrylonitril
Vitamín C C6H8O6 000050-81-7 tekutá   A A  
Voda H2O 007732-18-5     A A  
Voda, destilovaná H2O 007732-18-5     A A  
Vodík H2 001333-74-0 techn. čistá F+ X A A  
Voskový alkohol techn. čistá (—)   C D  
Vosky     A C  
Vřetenový olej   ?   B C  
Vyvíjecí kapaliny   ?   A A  
Vývojky pro fotografie   ?   A A  
Xylen C8H10 001330-20-7   (F), Xn X C D  
Změkčovadlo   ?   A C  
Želatina 009000-70-8 jakákoli   A A  
Žíravý potaš KHO 001310-58-3 10 % C+   A A Hydroxid draselný; Hydrát draselný; Louh draselný

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný
B prakticky odolný
C částečně odolný
D neodolný
() očekávaná hodnota

Nebezpečnost:

E výbušná
O oxidující
F vysoce hořlavá
F+ extrémně hořlavá
T toxická
T+ velmi toxická
C žíravá
Xn zdraví škodlivá
Xi dráždivá
N nebezpečná pro životní prostředí

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

©2021 Bürkle GmbH

Zdrojem údajů jsou informace zveřejněné společností Bürkle GmbH, Rheinauen 5, D-79415 Bad Bellingen. Tato doložka o autorských právech nesmí být odstraněna. Originální tabulka dostupná na www.buerkle.de/en/downloads může být volně předávána a kopírována za předpokladu, že budou zachovány informace o vydavateli.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00