Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti ABS

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   D
Aceton   D
Acetylchlorid suchá D
Akrylonitril   D
Amoniak bezvodá D
Amyl acetát   D
Amylalkohol   A*22
Amylchlorid   D
Anhydrid kyseliny ftalové   B
Anhydrid kyseliny octové   C*22
Anilin   D
Anilin hydrochlorid   D
Anilinový olej   D
Benzaldehyd   B
Benzen   C*22
Benzín, bezolovnatý   D
Benzoan sodný   A
Benzol   D
Benzylalkohol   D
Benzylchlorid   D
Bifluorid amonný   A*48
Boritan sodný   A
Borovicový olej   D
Brom   D
Bromid draselný   A*22
Bromid sodný   B
Butan   B
Butylalkohol   A*22
Citronový olej   C
Citronový olej   D
Cukr kapalná B
Cyklohexanon   D
Čistící prostředky   B
Diethylamin   D
Diethylenglykol   B
Diethylether   D
Dichlorbenzen   D
Dichlorethan   D
Dichroman draselný   B*22
Dimethylanilin   D
Dimetylformamid   D
Dusičnan draselný   B
Dusičnan hořečnatý   B
Dusičnan nikelnatý   A
Dusičnan olovnatý   B
Dusičnan rtuťnatý   C*48
Dusičnan stříbrný   B
Dusičnan vápenatý   A
Dusičnan železitý   A*48
Ethanol   B*22
Ether   D
Ethylacetát   D
Ethylalkohol   B*22
Ethylbenzoát   D
Ethylen diamin   D
Ethylen dichlorid   D
Ethylenbromid   D
Ethylenglykol   A
Ethylenchlorhydrin   D
Ethylenchlorid   D
Ethylenoxid   D
Ethylether   D
Ethylchlorid   D
Fenol 10 % D
Ferikyanid draselný   B
Fluor   A*22
Fluorid hlinitý   A
Fluorid sodný   A
Formaldehyd 40 % A*48
Formaldehyd 100 % B
Fosforečnan sodný   B*22
Freon 11   D
Freon 12   A*22
Furfural   D
Glukóza   B
Glycerin   C
Grepový džus   B
Heptan   D
Hexan   D
Hořčice   B
Hydrogensíran sodný   A
Hydrogensiřičitan sodný   A
Hydrogenuhličitan draselný   A
Hydrogenuhličitan sodný   A
Hydrochinon   D
Hydrosiřičitan zinečnatý   A
Hydroxid amonný   B
Hydroxid barnatý   A*48
Hydroxid draselný   A
Hydroxid hlinitý   B
Hydroxid hořečnatý   B
Hydroxid sodný 20 % B
Hydroxid sodný 50 % A
Hydroxid sodný 80 % A
Hydroxid sodný   C
Chlorbenzen   D
Chlorečnan draselný   A
Chlorečnan sodný   A
Chlorid amonný   A*48
Chlorid barnatý   A*48
Chlorid draselný   A
Chlorid fosforitý   D
Chlorid hlinitý   A
Chlorid hořečnatý   B
Chlorid měďnatý   A
Chlorid nikelnatý   A
Chlorid rtuťnatý zředěná B
Chlorid sodný   A
Chlorid uhličitý mokrá D
Chlorid uhličitý suchá D
Chlorid uhličitý   D
Chlorid vápenatý   B
Chlorid zinečnatý   A
Chlorid železitý   A
Chlorid železnatý   A*48
Chlornan sodný <20 % B
Chloroform   D
Inkoust   A
Izobutylalkohol   B
Jód   D
Jodid draselný   B
Ketony   A
Kokosový olej   A
Kresoly   D
Kukuřičný olej   B
Kyanid rtuťnatý   B
Kyanid sodný   A
Kyselina arsenová   A*48
Kyselina bromovodíková 100 % B
Kyselina citronová   D
Kyselina dusičná 5 % B
Kyselina dusičná 10 % B
Kyselina dusičná 20 % B
Kyselina dusičná 50 % C
Kyselina dusičná koncentrovaná D
Kyselina dusitá   D
Kyselina fluoboritá   A*48
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina fluorovodíková 20 % C
Kyselina fluorovodíková 50 % C
Kyselina fluorovodíková 75 % C
Kyselina fluorovodíková 100 % D
Kyselina fosforečná <40 % B
Kyselina fosforečná >40 % C
Kyselina fosforečná roztavená D
Kyselina fosforečná surová C
Kyselina ftalová   B
Kyselina glykolová   B
Kyselina hexafluorokřemičitá   A*48
Kyselina chlorovodíková 20 % A
Kyselina chlorovodíková 37 % A
Kyselina chlorovodíková 100 % A
Kyselina chromová 5 % B
Kyselina chromová 10 % B
Kyselina chromová 30 % B
Kyselina chromová 50 % D
Kyselina karbolová   D
Kyselina kyanovodíková   B
Kyselina linolová   A
Kyselina máselná   D
Kyselina mléčná   D
Kyselina mravenčí   D
Kyselina octová 20 % C
Kyselina octová 80 % D
Kyselina octová ledová D
Kyselina octová   D
Kyselina olejová   D
Kyselina palmitová   A
Kyselina pikrová   A
Kyselina salicylová   A
Kyselina sírová <10 % B
Kyselina sírová 10-75 % B
Kyselina šťavelová studená A
Latex   B
Lučavka královská   D
Manganistan draselný   B*22
Máslo   B
Mastné kyseliny   A
Mátový olej   D
Melasa   B
Methanol   D
Methylacetát   D
Methylalkohol 10 % D
Methylalkohol   D
Methylamin   D
Methylbromid   D
Methylenchlorid   D
Methylethylketon   D
Methylchlorid   D
Methylisobutylketon   D
Minerální olej   A
Minerální prameny   D
Mléko   B
Močovina   B
Morfolin   C
Motorový olej   C
Mýdlové roztoky   A
Naftalen   D
Nitrobenzene   D
Nitromethan   D
Ocet   A
Octan olovnatý   B
Octan sodný   B
Oktylalkohol   A*22
Olej z bavlníkových semen   A
Olej z tresčích jater   A
Oleum 100 % D
Olivový olej   A
Ovocný džus   B
Oxid siřičitý   D
Oxid uhličitý mokrá B
Oxid uhličitý suchá B
Oxid vápenatý   D
Ozón   B
Palmový olej   A
Parafín   A
Perchlorethylen   D
Peroxid vodíku 10 % A
Peroxid vodíku 100 % A
Persíran amonný   A*48
Petrolej   D
Pivo   A*48
Podmáslí   B
Propylalkohol   B*22
Propylen   B
Propylenglykol   B
Rajčatový džus   B
Ricinový olej   A
Ropa   B
Roztoky kyanidu draselného   A
Rtuť   B
Řepný cukr kapalná B
Sezamový olej   A
Silikon   D
Silikonový olej   A
Síran amonný   A*48
Síran barnatý   A*48
Síran draselný   B
Síran hlinitý   A*48
Síran hořečnatý   B*48
Síran manganatý   B*48
Síran nikelnatý   B
Síran vápenatý   C
Síran zinečnatý   A
Síran železitý   A*48
Síran železnatý   A*22
Sirovodík vodná B
Směs vody a glykolu   B
Sojový olej   A
Stoddardovo rozpouštědlo   B
Sulfid barnatý   A*48
Sulfid draselný   B
Terpentýn   D
Toluen   D
Topné oleje   D
Topný olej   D
Trichlorethylen   D
Trichlorid antimonitý   A*48
Trichlorpropan   D
Trikrezylfosfát   B
Uhličitan amonný   A*48
Uhličitan barnatý   A*48
Uhličitan draselný   A
Uhličitan hořečnatý   B
Uhličitan sodný   B
Velrybí olej   A
Vinylchlorid   D
Voda, čerstvá   A
Voda, destilovaná   B
Voda, kyselá, důlní   B
Vývojky pro fotografie   B
Whisky   C
Xylen   D
Zeleninová šťáva   B
Zemní plyn   B

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00