Chemická odolnost materiálů

Tabulka odolnosti nerezové oceli A2

Chemikálie Koncentrace Odolnost
Acetaldehyd   A
Acetamid   B
Acetátové rozpouštědlo   A
Aceton   A
Acetylén   A
Acetylchlorid suchá A
Akrylonitril   A*22
Aluminát sodný   A
Amoniak 10 % A
Amoniak bezvodá A
Amoniak kapalná B*48
Amyl acetát   A*22
Amylalkohol   A
Amylchlorid   A*48
Anhydrid kyseliny ftalové   A
Anhydrid kyseliny maleinové   A
Anhydrid kyseliny octové   B
Anilin   A
Anilin hydrochlorid   D
Anilinový olej   A
Arašídový olej   A
Asfalt   B
Benzaldehyd   B
Benzen   B
Benzín, bezolovnatý   A*22
Benzol   A*22
Benzonitril   D
Benzylalkohol   B
Benzylchlorid   C*22
Bifluorid amonný   D
Bisulfát hořečnatý   A*22
Bisulfid uhličitý   A
Bisulfid vápenatý   B
Boritan sodný   A
Boritan sodný   B*48
Borovicový olej   A
Brom   D
Bromid draselný   B
Bromid sodný   C
Bromid stříbrný   D
Butadien   A
Butan   A*48
Butanol   A
Butyl ftalát   B*22
Butylacetát   B
Butylalkohol   A
Butylen   A
Calgon   A
Cider   A
Citronový olej   A
Citronový olej   A
Cukr kapalná A
Cyklohexan   A*22
Cyklohexanon   A*22
Čirok   A
Čistící prostředky   A*22
Diacetonový alkohol   A
Diacetonový alkohol   B*22
Diethylamin   A
Diethylenglykol   A*22
Diethylether   B*22
Difenyl   B
Difenyloxid   B*22
Dichlorethan   B
Dichroman draselný   B
Dimethylanilin   B*48
Dimetylformamid   A
Dusičnan amonný   A
Dusičnan amonný   A*22
Dusičnan barnatý   B*22
Dusičnan draselný   B
Dusičnan hlinitý   A
Dusičnan hořečnatý   B
Dusičnan měďnatý   A
Dusičnan nikelnatý   B
Dusičnan olovnatý   B*22
Dusičnan rtuťnatý   A*22
Dusičnan sodný   B*22
Dusičnan stříbrný   B
Dusičnan vápenatý   C*22
Dusičnan železitý   B
Ethan   A
Ethanol   A
Ethanolamin   A
Ether   A
Ethylacetát   B
Ethylalkohol   A
Ethylen diamin   B*22
Ethylen dichlorid   B
Ethylenbromid   A
Ethylenglykol   B
Ethylenchlorhydrin   B
Ethylenchlorid   B
Ethylenoxid   B
Ethylether   B
Ethylchlorid   A
Ethylsulfát   D
Fenol 10 % B
Ferikyanid draselný   B*22
Ferokyanid draselný   B
Ferokyanid sodný   B
Fluor   C
Fluorid hlinitý   D
Fluorid sodný   D
Fluoritan měďnatý   D
Formaldehyd 40 % A*22
Formaldehyd 100 % C
Fosfor   A*48
Fosforečnan sodný   B
Freon 11   A
Freon 12   B*22
Freon 22   A
Freon TF   A
Furanová pryskyřice   A*22
Furfural   A
Glukóza   A*22
Glycerin   A*48
Grepový džus   A
Heptan   A
Hexan   A
Hexylalkohol   A
Hořčice   A
Hřebíčkový olej   A
Hydraulický olej, syntetický   A
Hydrazin   A
Hydrogensíran sodný   D
Hydrogensiřičitan sodný   B*22
Hydrogensiřičitan vápenatý   B
Hydrogenuhličitan draselný   B
Hydrogenuhličitan sodný   A
Hydrochinon   B
Hydrosiřičitan zinečnatý   A
Hydroxid amonný   A*22
Hydroxid barnatý   B*22
Hydroxid draselný   B
Hydroxid hlinitý   A*22
Hydroxid hořečnatý   B
Hydroxid lithný   B
Hydroxid sodný 20 % B
Hydroxid sodný 50 % B
Hydroxid sodný 80 % C
Hydroxid sodný   B
Hydroxid vápenatý   B*22
Hyposíran sodný   A
Chlór bezvodá C*22
Chlór suchá A*22
Chlorbenzen   A
Chlorečnan draselný   B*22
Chlorečnan sodný   A
Chlorid amonný   C
Chlorid barnatý   A*22
Chlorid cínatý   C*48
Chlorid cíničitý   D
Chlorid draselný   B*22
Chlorid fosforitý   A*22
Chlorid hlinitý 20 % D
Chlorid hlinitý   B
Chlorid hořečnatý   D
Chlorid lithný   A*22
Chlorid měďnatý   D
Chlorid nikelnatý   D
Chlorid rtuťnatý zředěná D
Chlorid sírový   D
Chlorid sodný   B
Chlorid uhličitý mokrá A*48
Chlorid uhličitý suchá B
Chlorid uhličitý   B
Chlorid vápenatý   C*48
Chlorid zinečnatý   B
Chlorid železitý   D
Chlorid železnatý   D
Chlornan draselný   C*22
Chlornan sodný <20 % C
Chlornan sodný 100 % D
Chlornan vápenatý   C*22
Chloroform   A
Chlórová voda   C
Chroman draselný   B*22
Chroman sodný   B*22
Inhibitory rzi   A
Inkoust   C
Isooktan   A*22
Isopropylacetát   C
Isopropylalkohol   B
Isopropylether   A
Izobutylalkohol   A
Jód   D
Jodid draselný   A*22
Jodoform   A
Kalafunový olej   A*22
Kalafuny   A*22
Káva   A
Ketony   A
Kokosový olej   A
Kreosotový olej   B
Kresoly   A*48
Křemičitan sodný   A
Kukuřičný olej   A
Kyanid barnatý   A*22
Kyanid měďnatý   B
Kyanid rtuťnatý   C
Kyanid sodný   A*22
Kyselina adipová   A*22
Kyselina arsenová   A*48
Kyselina benzensulfonová   B
Kyselina benzoová   B
Kyselina boritá   B*48
Kyselina bromovodíková 20 % D
Kyselina bromovodíková 100 % D
Kyselina citronová   B*22
Kyselina dusičná 5 % A
Kyselina dusičná 10 % A
Kyselina dusičná 20 % A
Kyselina dusičná 50 % A*48
Kyselina dusičná koncentrovaná A*22
Kyselina dusitá   B
Kyselina fluoboritá   B
Kyselina fluorovodíková 20 % D
Kyselina fluorovodíková 50 % D
Kyselina fluorovodíková 75 % D
Kyselina fluorovodíková 100 % B*22
Kyselina fosforečná <40 % D
Kyselina fosforečná >40 % D
Kyselina fosforečná surová D
Kyselina ftalová   B*48
Kyselina gallová   A
Kyselina glykolová   A
Chemikálie Koncentrace Odolnost
Kyselina hexafluorokřemičitá 20 % C*48
Kyselina hexafluorokřemičitá 100 % D
Kyselina hexafluorokřemičitá   C
Kyselina chloristá   C
Kyselina chloroctová   B*22
Kyselina chlorovodíková 20 % D
Kyselina chlorovodíková 37 % D
Kyselina chlorovodíková 100 % D
Kyselina chlorovodíková   D
Kyselina chlorsulfonová   D
Kyselina chromová 5 % B
Kyselina chromová 10 % B
Kyselina chromová 30 % B*48
Kyselina chromová 50 % C
Kyselina jablečná   A
Kyselina karbolová   B
Kyselina kresylová   A*22
Kyselina kyanová   A
Kyselina kyanovodíková   B*22
Kyselina linolová   B
Kyselina maleinová   A
Kyselina máselná   B*48
Kyselina měďnatá   D
Kyselina mléčná   B*22
Kyselina močová   B
Kyselina monochloroctová   A*22
Kyselina mravenčí   B*22
Kyselina octová 20 % B
Kyselina octová 80 % D
Kyselina octová ledová C
Kyselina octová   D
Kyselina olejová   A
Kyselina palmitová   B*22
Kyselina pikrová   B
Kyselina pyrogalová   B*48
Kyselina salicylová   B*48
Kyselina sírová <10 % D
Kyselina sírová 10-75 % D
Kyselina sírová 75-95 % C
Kyselina sírová >95 %, horká D
Kyselina sírová >95 %, studená C
Kyselina siřičitá   B*22
Kyselina stearová   B
Kyselina šťavelová studená B
Kyselina taninová   B*22
Kyselina trichloroctová   D
Kyselina uhličitá   A*22
Kyselina vinná   C*48
Latex   A*48
Limetka   A
Lněný olej   A
Lučavka královská   D
Lůj   A
Majonéza   C
Manganistan draselný   B*22
Máslo   C
Mastné kyseliny   B
Mátový olej   A
Med   A
Melasa   A
Metafosforečnan sodný   A
Metasilikát sodný   A
Methan   A
Methanol   A
Methoxyethanol   B
Methylacetát   A
Methylaceton   A
Methylakrylát   A
Methylalkohol 10 % A
Methylalkohol   A
Methylamin   A
Methylbromid   A
Methylbutylketon   A
Methylenchlorid   B
Methylethylketon   A
Methylchlorid   A
Methylisobutylketon   B
Methylisopropylketon   A
Methylmethakrylát   B
Minerální olej   A
Minerální prameny   A
Mléko   A
Moč   A
Močovina   B
Monoethanolamin   A
Monokyanid zlata   A
Mořská voda   C
Motorová nafta   A
Motorový olej   A*22
Mýdlové roztoky   A
Nafta   A*22
Naftalen   A
Nitrobenzene   B
Nitromethan   A
Ocet   A
Octan amonný   B
Octan olovnatý   B
Octan sodný   B
Oktylalkohol   A
Olej z bavlníkových semen   A
Olej z tresčích jater   A
Oleum 25 % B*48
Oleum 100 % A
Olivový olej   A
Opalovací olej   A
Ovocný džus   A
Oxalát amonný   A
Oxalát draselný   B
Oxid dusný   B
Oxid hořečnatý   A
Oxid sírový suchá D
Oxid sírový   A
Oxid siřičitý suchá D
Oxid siřičitý   D
Oxid uhelnatý   A
Oxid uhličitý mokrá A
Oxid uhličitý suchá A
Oxid vápenatý   A
Ozón   B
Palmový olej   A
Parafín   A
Pentan   C
Perboritan sodný   B
Perchlorethylen   B
Peroxid sodný   A
Peroxid vodíku 10 % B*48
Peroxid vodíku 30 % B*48
Peroxid vodíku 50 % B*48
Peroxid vodíku 100 % B*48
Persíran amonný   A
Petrolej   A
Pivo   A
Podmáslí   A
Polyfosforečnan sodný   B
Pomerančový olej   A
Propan zkapalněná A
Propylalkohol   A
Propylen   B*22
Propylenglykol   B
Pyridin   A
Rajčatový džus   A
Ricinový olej   A
Ropa   A*22
Roztoky kyanidu draselného   B*22
Rtuť   A
Rum   A
Řepkový olej   A
Řepný cukr kapalná A
Sádlo   A
Salátové dresinky   A
Sezamový olej   A
Silikon   A
Silikonový olej   A
Síran amonný   B
Síran barnatý   B*22
Síran draselný   B*22
Síran hlinitý   B
Síran hlinitý draselný 10 % A
Síran hlinitý draselný 100 % D
Síran hořečnatý   A
Síran manganatý   B
Síran měďnatý 5 % B
Síran měďnatý >5 % B
Síran nikelnatý   B
Síran sodný   B
Síran vápenatý   B
Síran zinečnatý   B*22
Síran železitý   B*22
Síran železnatý   B
Sirouhlík   A*22
Sirovodík suchá C*22
Sirovodík vodná C
Siřičitan amonný   B
Siřičitan sodný   B
Skořicový olej   A
Smetana   A
Sójová omáčka   A
Sojový olej   A
Solný roztok nasycená B*22
Stoddardovo rozpouštědlo   A
Styren   A
Sulfamát olovnatý   C
Sulfid barnatý   B*22
Sulfid draselný   B
Sulfid sodný   B
Sycená voda   A
Syrovátka   A
Škrob   A
Terpentýn   A
Tetraboritan sodný   A*48
Tetrahydrofuran   A
Tetrachlorethan   B
Toluen   A
Topné oleje   A
Topný olej   A
Transformátorový olej   A
Triethylamin   A
Trichlorethan   B
Trichlorethylen   B
Trichlorid antimonitý   D
Trichlorpropan   A
Trikrezylfosfát   B
Třtinová šťáva   A
Turbínový olej   A
Uhličitan amonný   B
Uhličitan barnatý   B*22
Uhličitan draselný   B
Uhličitan hořečnatý   B
Uhličitan sodný   A
Uhličitan vápenatý   A*22
Vazelína   A
Velrybí olej   A
Vinylacetát   B
Vinylchlorid   B*48
Voda, čerstvá   A
Voda, deionizovaná   A*22
Voda, destilovaná   A
Voda, kyselá, důlní   B
Voda, slaná   B
Vodíkový plyn   A
Vývojky pro fotografie   A
Whisky   A
Xylen   B
Zázvorový olej   D
Zeleninová šťáva   A
Zemní plyn   A
Želatina   A*48

Legenda

Chemická odolnost:

A odolný - žádný účinek, vynikající odolnost
B prakticky odolný - menší účinek, mírná koroze nebo změna barvy
C částečně odolný - střední účinek, změknutí nebo ztráta pevnosti, nevhodné pro nepřetržité použití
D neodolný - silný účinek, nevhodné pro jakékoli použití
*22 vyhovující do 22°C 
*48 vyhovující do 48°C

Důležité informace:

Údaje o chemické odolnosti byly sestaveny na základě informací poskytnutých různými výrobci hrubých materiálů a uvedené hodnoty jsou založeny výhradně na laboratorních zkouškách s těmito materiály. Plastové komponenty z nich vyrobené mohou podléhat vlivům, které nelze při laboratorních zkouškách předpokládat, jako jsou měnící se teplota, tlak, namáhání, účinky chemikálií, stárnutí, opotřebení apod. Z tohoto důvodu jsou uvedené hodnoty pouze indikativní a v mezních případech je nezbytné provést vlastní zkoušky. Znalost chemické a mechanické odolnosti sama o sobě nepostačuje k vyhodnocení použitelnosti produktu. Z poskytnutých informací nelze odvodit žádné právní nároky ani za ně nepřijímáme žádnou zodpovědnost.

Zdrojem údajů je databáze chemické odolnosti materiálů Cole-Parmer dostupná na www.coleparmer.com/chemical-resistance.

Plastové součástky s.r.o.
  • Kaňkova 704/4
  • 108 00 Praha 10, Malešice
  • IČ: 28382595
  • DIČ: CZ28382595
Výdej objednávek
  • PONDĚLÍ - PÁTEK
  • 09:00 – 12:00
  • 13:00 – 16:00